👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Januari- matematik

Skapad 2020-12-29 16:45 i Tiunda förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt resonera matematiskt om detta.

Innehåll

Bakgrund är att hela Tiunda förskola har matematik som valt ämnesområde i januari som vävs in i projektet Vår plats på jorden.

Syfte är att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form,och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal,ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

Målformulering är att barnen ska få möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik.

Målkriteriet är att

•mönster kan barnet uppleva genom att utforska med lupp genom att få titta på snäckans skal och måla mönstret med pensel på papper med akrylfärg

•måla mönster i snö med pensel erbjuder barnen att lära sig hålla pensel


•barnen erbjuds att med penna rita av sin hand eller fot och klippa ut den till mall att ha med i skogen att jämföra och mäta för att kunna se skillnad mot storleken på en sten eller pinne

Arbetssätt är att barnet besöker skogen en gång i veckan och på olika sätt får möjlighet att se mönster, jämföra och se skillnader genom mätning med den egna kroppen. Geometriska former skapar barnen av naturmaterial genom att sätta exempelvis pinnar och kastanjer som en kvadrat eller annan geometrisk form som pedagog gjort av naturmaterial. Måla mönstret såsom snäckans skal gör barnen i ateljén när de använder lupp att se på skalet. Måla mönster i snö  med akrylfärg gör barnen på förskolans gård med pensel.

Uppgifter

  • Mäta, jämföra och se skillnad

  • Geometriska former av naturmaterial

  • Måla mönster på papper från snäckskal i lupp

  • Måla mönster i snö