👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus, örat och ögat

Skapad 2020-12-29 20:35 i Bleketskolan Tjörn
Grundskola 7 – 9 Biologi Fysik
Vad är ljud, varför vibrerar högtalare? Vad är ljus, varför ger kristallkronor så färgglada reflexioner? Hur fungerar örat, vad har öronen med balansen att göra? Hur fungerar ögat, varför behöver vissa glasögon? Detta och mycket mer ska vi ta reda på.

Innehåll

Konkreta mål

 • Känna till hur ljud bildas och hur det sprids i luften.  
 • Känna till vad som menas med ljudstyrka och vilken enhet ljud mäts i, samt vilken hastighet ljud har i luft.
 • Kunna beskriva hur örat fungerar och är uppbyggt. 
 • Kunna förklara vad ljus är och vad som menas med reflexion och brytning.
 • Kunna beskriva en konkav och en konvex lins.
 • Känna till hur och varför ett prisma kan bilda ett spektrum av färger, samt kunna förklara varför ett par röda skorser röda ut. 
 • Kunna beskriva ögats funktion och uppbyggnad. 

Undervisningen

 • Genomgångar
 • Filmer
 • begrepp
 • Laborationer
 • Diskussioner

Så här ska du få visa vad du lärt dig

 • Laborationer
 • diskussioner
 • skriftliga prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy Bi
Ljud, ljus /hörsel och syn

Biologi
Förmågan att föra resonemang om hälsa och visa samband om kroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
Fysik
Förmåga att föra resonemang om ljud och ljus med fysikaliska samband
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus, ljud och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus, ljud och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus, ljud och och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Fysik
Dokumentera en undersökning/ laboration med en laborationsrapport.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Fysik
Förmågan att formulera en frågeställning och jämföra den med resultatet och utvärdera.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.