Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LINDEN Utveckling och Lärande vt 2021

Skapad 2020-12-30 11:08 i Annegårdens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi bedriver en verksamhet som utgår från att alla barn ska ges möjlighet till stimulans, motivation och utmaningar på förskolan. Den ska sätta barnet i fokus som en kompetent individ som vill utvecklas i förskolans alla varierande miljöer. Verksamheten ska bygga på en kvalitativ syn på kunskap och förmedla möjligheter till ett utforskande, nyfiket och lustfyllt lärande.

Innehåll

Läroplansmål

1. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra barn i olika sammanhang och med skilda syften. (Hela förskolan)

Dessutom för äldrebarnsavdelningarna:

2. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap. 

Planerade insatserbildstöd

Vi kommer att försätta med dagens hjälpreda, där barnen berättar dagens schema med bildstöd. .

Vi ska skapa en ramsa låda där barnen kan välja en ramsa  och träna den hela veckan.

Vi ska besöka förskole biblioteket där vi kommer att läsa litteratur, berätta sagor, olika berättelser och träna högläsning.

Vi kommer att försätta med appen Polyglutt och Ugglo där vi kommer att läsa sagor med olika språk. Även TAKK och teckenspråk finns i tjänsten.

Tillsammans med barnen har vi beställt språkmaterial som bokstäver, memory, spel, pussel mm. 

Förväntade effekter (syfte och kännetecken)  

För mål 1: 

 

 • När barn i olika situationer använder sig av rim och ramsor

 • När barn återberättar en händelse eller en upplevelse

 • När barn berättar konkret så att andra förstår

 • När barn lyssnar på andra och upprepar/härmar det andra säger

 • När barn samtalar med barn och vuxna i vardagen

För mål 2:

 • När barn uppmärksammar bokstäver i olika miljöer

 • När barn känner igen olika ordbilder

 • När barn vill skriva 

 • När barn intresserar sig sagor och berättelser

 

Metodval

Bokstäver: namnkort, sagor, bilder, pussel, spel, skapande

Medier: film, teater, böcker, dator, lärplatta, dator

Olika uttrycksformer: drama, dans, sång och musik, rim och ramsor

Kommunikation: Berätta, benäma, peka, skriva och lyssna

App: Polyglutt, Ugglo

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: