Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika 9b

Skapad 2020-12-30 13:52 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola 7 – 9 Svenska
Krönika är ett sätt att påverka med ord. Det är en personlig reflektion kring ett ämne, där skribenten är starkt närvarande och har personligt engagemang. En krönika kan handla om vad som helst, men tar oftast upp något som är aktuellt i samhället. Krönikören vill få läsaren att tänka efter själv och genom att formulera sina egna tankar och funderingar vill krönikören väcka läsarens engagemang. Som skribent ska du påverka läsaren eller få läsaren att tänka efter. Stilen är personlig, lättsam och ett berättande språk. Den ska vara skriven subjektivt (utifrån dig) och gärna avslutas med en poäng. Viktigt att du har ett språk som passar till uppgiften - tänk på språkets skrivregler.

Innehåll

Vad gör vi?

  • Vi kommer att läsa olika krönikor.
  • Vi kommer att studera krönikans typiska drag.
  • Du kommer att skriva en kortare krönika enligt dess typiska drag, där du ska påverka läsaren eller få läsaren att tänka efter.
  • (FRIVILLIGT - att läsa upp din krönika i klassen.)

Kunskapskrav som testas

(se matris nedan)

SKRIVA.

 

Arbetsformer

Vi läser och talar om hur en krönika är uppbyggd.

Vi går igenom dess typiska stil och vilket språk som är passande för en krönika.

Du kommer skriva en krönika (utifrån dess typiska drag).

(Frivilligt - läsa upp din krönika (med engagemang) i klassen.)

 

Matriser

Sv
Krönika

SKRIVA

På väg att nå målen för E
E
C
A
Skriva text, språkliga drag och anpassning till texttyp
Eleven kan skriva olika slags texter med stöd av läraren.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukture.
Handling, beskrivningar och uppbyggnad (dramaturgi)
Elevens texter innhåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp med stöd av läraren.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: