Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Poesi 8b

Skapad 2020-12-30 14:01 i Öjersjö Storegård Partille
Det här arbetsområdet handlar om kärlek. Vi kommer att läsa texter, jämföra gammalt och modernt språk, se på film, skriva dikter och analysera dikter som handlar om när man blir kär. I samband med detta arbetsområde kommer vi även att gå igenom grunderna i satslära (grammatik) där vi bland annat talar om predikatet och subjektets funktion.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Det här arbetsområdet handlar om poesi med dess bildspråk. Vi kommer att läsa och skriva dikter, texter, analysera dikter, jämföra gammalt och modernt språk, se film, skriva om en pjäs till nutid.

Innehåll

SYFTE - varför vi jobbar med detta arbetsområde?

(ur kursplanen för Svenska under Syfte)

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • Utveckla förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
 • Stimuleras till att uttrycka sig gnom olika estetiska uttrycksformer.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

 

KUNSKAPER - det här ska du lära dig: 

Du kommer att träna dig på att skriva, läsa och analysera poetiska texter.

 

ARBETSFORM - vad gör vi?                                                                                    

Vi kommer att:

 • läsa texter och analysera texter (poetiskt språk)
 • studera hur dikter, haiku och sonett är uppbyggd.
 • studera bildspråket inom poesi 
 • skriva olika typer av dikter
 • analyserar dikter (med hjälp utifrån det poetiska språket med bildspråk)
 • jämföra texter och diskutera skillnader mellan modernt och gammalt språk
 • skriva om en gammal text till nutid 
 • dramatiserar er omskrivna text (kortare pjäs)

 

BEDÖMNINGSFORM - så här blir du bedömd på ditt arbete:

(Se matris nedan): TALA, SKRIVA och LÄSFÖRSTÅELSE.

För att bli godkänd på detta arbetsområde krävs att du:

 • Skrivit olika typer av dikter.
 • Läsförståelse - analysera dikter och visa att du kan används bildspråksbegrepp när du tolkar och analyserar.
 • Parvis skriva om en gammal text (pjäs) till modernt språk, samt dramatisera er omskrivna pjäs.

 

Matriser

Sv
Poesi

SKRIVA

På väg att nå målen för E
E
C
A
Språklig variation och textbindning
Du är på väg att nå målen för att skiva olika typer av texter med fungerande språk och normer.
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak har texten fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt i huvudsak har texten relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt i huvudsak har texten väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kombinera text till estetiska uttryck
Du är på väg att nå målen för att kombinera text med estetiska uttryck.
Du kan kombinerar olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Du kan kombinerar olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Du kan kombinerar olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

TALA

På väg att nå målen för E
E
C
A
Muntliga redogörelser
Du är på väg att nå målen för att genomföra muntliga redogörelser.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

LÄSA

På väg att nå målen för E
E
C
A
Sammanfatta innehåll, koppla till tidsaspekt och orsakssamband
Du är på väg att nå målen för att sammanfatta innehåll och koppla till tid och orsak.
Du kan göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter, visar du grundläggande läsförståelse.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter, visar du god läsförståelse.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter, visar du mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera
Du är på väg att nå målen för att tolka och föra underbyggda resonemang om budskap.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Koppling till upphovsman
Du är på väg att nå målen för att föra resonemang om verket med koppling till upphovsman.
Du kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: