Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2020-12-30 17:09 i Ilsbo skola Nordanstig
Grundskola 4 – 5 Historia
Under höstterminens arbetsområde i historia kommer vi att lära oss om vikingatiden och hur människorna i norden levde under tidsperioden. Vi kommer att lära oss när vikingatiden var och hur länge den pågick, om livet i en vikingaby, vikingarnas resor, vikingarnas gamla gudar och hur vikingarna blev kristna.

Innehåll

Arbetsområde och arbetssätt

Vi utgår från PULS Historia och läser om Vikingatiden. 

Vi kommer att läsa, titta på bilder, se film Resan tillbaka - En färd till Vikingatiden, diskutera, svara på frågor och arbeta med arbetsblad.

 

Mål för dig som elev

Du som elev ska:

 • ha kunskap om livet i en vikingaby, hur människorna arbetade och levde och levnadsvillkoren för både män, kvinnor, barn och trälar.
 • ha kunskap om vikingaskeppen, vikingarnas resor och deras olika syften.
 • ha kunskap om vikingarnas gamla gudar, asagudarna.
 • ha kunskap om hur vikingarna blev kristna och vilka Harald Blåtand, Olof Skötkonung och Olof den helige var.
 • kunna jämföra, se likheter och skillnader, från vikingatiden och nutiden.
 • kunna förklara olika begrepp och tidsbegreppet vikingatiden.

 

Bedömning

Din lärare kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förklara och beskriva.
 • Samtala.
 • Söka och använda information.

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång, men även på ett prov samt genom dokumentation i din arbetsbok och på arbetsblad.

 

Kopplingar till läroplanen

Syfte

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och 
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och användas.

 

Centralt innehåll i årskurs 4-6

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500

 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • De nordiska staternas bildande.
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Hur historia används och historiska begrepp

 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelse.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: