👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leva tillsammans

Skapad 2021-01-01 15:54 i Katrinebergs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 1 – 2 Vardagsaktiviteter Samhällsorienterande ämnen Kommunikation
Ett tematiskt arbete kring hur vi lever tillsammans med andra människor. Vi lär oss om demokrati, vänskap och regler i närmiljön, t.ex. i trafiken.

Innehåll

Vi kommer fram till påsklovet att arbeta med temat "Leva tillsammans" i klass B. Eleverna kommer att få träna i demokrati i klassrummet, vi kommer att prova på att rösta samt arbeta fram vilka regler vi vill ha i vår klass. 

Temat kommer också att innehålla hur man är en bra kompis och vad som är viktigt att tänka på när man lever tillsammans med andra människor. 

I närmiljön kommer vi att bekanta oss med trafikregler och regler kring samhällsfunktioner av betydelse.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Livsfrågormed betydelse för eleven, kamratskap, könsroller och jämställdhet.
  SO  1-3
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skola och i digitala miljöer.
  SO  1-3
 • Hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  SO  1-3
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel polis och bibliotek.
  SO  1-3
 • Alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön.
  SO  1-3
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Platser i närmiljön som har betydelse för eleven.
  VAA  1-3
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel polis och bibliotek. Metoder för att söka information, såväl med som utan digitala verktyg.
  VAA  1-3
 • Aktuella frågor i samhället med betydelse för eleven.
  VAA  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap och könsroller.
  VAA  1-3
 • Hur demokratiska beslut fattas i skolan, till exempel vid elevråd och klassråd.
  VAA  1-3
 • Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  VAA  1-3