Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetiska uttrycksformer

Skapad 2021-01-04 10:19 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Såhär ska vi jobba med estetiska uttrycksformer VT20-HT21

Innehåll

Vi vill ha ett fritt och öppet skapande som sker både ute och inne med mångfald av material. Vi vill inspirera barnen till olika tekniker och material vi kan använda i ateljén och i skapandet ute.

 

Vi vill ta tillvara barnens önskemål till kreativt skapande både analogt och digitalt, likaså med dans, rörelse, sång, musik och drama.

 

Vi vill skapa miljöer där dans, musik, konstruktion och drama kan ske i den fria leken både inne och ute.

 

Vi vill under planerade aktiviteter använda oss mer utav estetiska lärprocesser.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: