👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i franska åk 7 Svanberga vt 2021

Skapad 2021-01-04 10:28 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Inom undervisning i franska ges du möjlighet att: • utveckla din förmåga att använda franska för att kommunicera i tal och skrift i olika vardagliga situationer. • fördjupa din förståelse av talad franska i olika situationer och sammanhang; • utveckla din förmåga att reflektera över levnadssätt och kultur i fransktalande länder; • utveckla såväl lust som förmåga att lära dig språk.

Innehåll

 

Tidsplan och innehåll

Vårterminen 2021

Handla kläder och färgerna (repetition); ord för kläder, prova kläder, köpa och vad du gillar/inte gillar

Frukter

Väderuttryck, att tala och fråga om vädret

Fritidsaktiviteter 

Släktorod (repetition)

Månader och datum, årstider

Europas länder

Hemma hos mig; hur du bor och om din bostad

Siffror till 100

Grammatik: obest artikel i plural, nekad form (inte), adjektivets böjning, er-verb, verben faire och aller, possessiva pronomen (min, mitt, mina, din ...)

 

 Arbetssätt

 • genomgångar
 • muntliga och skriftliga uppgifter enskilt eller i grupp
 • eget arbete i  lärobok och övningsbok
 • Övningsmästaren där ljudfiler finns samt extra övningar till kapitlen.
 • Quizlet och program från UR skola och SLI, mediacenter

Material

 • textbok  Chez nous 2
 • övningsbok
 • iPad
 • skrivhäfte

Utvärdering och bedömning

       Deltagande på lektionerna, läxförhör, prov, redovisningar. 

Centralt innehåll

 • vardagliga situationer, vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där franska används;
 • berättelser, dialoger;
 • grammatiska strukturer; 
 • ord och fasta språkliga uttryck i texter och i talat språk i olika situationer.

Kunskapskrav

      (se Läroplanen för Moderna språk)

Matriser

M2
Kopia av NP Moderna språk 7-9

Underlag saknas
Ännu ej uppnått målen
Hörförståelse
Förstå tydligt talat språk
Du har svårt att förstå innehållet i tal
Du förstår det mest väsentliga
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Läsförståelse
Förstå innehållet i enkla texter
Du har svårt att förstå innehållet i texter
Du förstår det mest väsentliga
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Skriva (framställning)
Formulera sig skriftligt
Du har svårt att formulera dig i skrift
Du formulerar dig enkelt och begripligt, med fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar
Skriva (interaktion)
Du har svårt att kommunicera/interagera i skrift
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar
Tala (samtala)
Uttrycka sig muntligt
Du har svårt att uttrycka dig muntligt
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till mottagare och sammanhang
Tala (framställning)
Formulera sig muntligt
Du har svårt att formulera dig muntligt
Du formulerar dig enkelt och begripligt, med fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar
Strategier vid interaktion (samtal)
Välja och använda strategi
Du har svårt att använda strategier
Du väljer och använder någon strategi som förbättrar interaktionen
Du väljer och använder några strategier som förbättrar interaktionen
Du väljer och använder flera olika strategier som förbättrar interaktionen