Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden 5

Skapad 2021-01-04 11:02 i Ljungviksskolan Lerum
Hur levde människor på medeltiden? Hur trodde man världen var uppbyggd under medeltiden? Vad hade man för lagar och regler i ett medeltida samhälle? Hur var samhället uppbyggt under medeltiden?
Grundskola 4 – 5 Historia
Hur levde människor på medeltiden? Hur trodde man världen var uppbyggd under medeltiden? Vad hade man för lagar och regler i ett medeltida samhälle? Hur var samhället uppbyggt under medeltiden? Vad fanns det för sjukdomar under medeltiden?

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Hur levde människor på medeltiden? Hur trodde man världen var uppbyggd under medeltiden? Vad hade man för lagar och regler i ett medeltida samhälle? Hur var samhället uppbyggt under medeltiden?

Du kommer att få arbeta med tidsepoken medeltiden. Du får läsa både skönlitterära texter och faktatexter om medeltiden och se på film.


Mål för arbetsområdet:

Du ska utveckla dina kunskaper om:
* tidsperioden medeltiden 
* människornas levnadsvillkor under medeltiden beroende på om man var rik eller fattig. 
* vardagliga saker under medeltiden som mat, yrken, kläder, färdmedel, lekar mm.
* städernas betydelse under medeltiden
* medeltida handelsresor och viktiga handelsvaror.
* medeltidens geografi och hur de geografiskt reste och varför
* vad trodde man på under medeltiden
* att visa på spår efter medeltiden - namn, spår i naturen, städer m.m.

Undervisning:

Vi kommer att:
* Läsa faktatexter från olika källor
* Arbeta i medeltidshäfte med fakta och frågor
* Diskussioner och gemensamma genomgångar
* Se serien Ahmed från UR

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- använda historiska begrepp så som handel, likhet, skillnad, kronologiskt, orsak och konsekvens av olika medeltida händelser.
- resonera kring hur människor levde på medeltiden.
- se samband med andra tidsperioder.
-  tolka och se visa spår av historien i vår tid.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Matris för vikingatiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativ förmåga
Kunskaper om medeltiden
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
 • Hi  A 6
Du har grundläggande kunskaper om medeltiden. Du kan samtala och diskutera om enkla frågor som handlar om medeltiden.
Du har goda kunskaper om medeltiden. Du kan samtala och diskutera frågor som handlar om medeltiden från något perpektiv och med någon egen åsikt och frågeställning.
Du har mycket goda kunskaper om medeltiden. Du kan samtala och diskutera frågor som handlar om medeltiden från flera olika perspektiv med många åsikter och frågeställningar.
Begreppslig förmåga
- din förmåga att använda historiska begrepp så som handel, medeltidsresor, skepp, kristendom, stånd, kyrkan
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du använder dig av få begrepp med korta förklaringar om vilken betydelse exempelvis handel hade under medeltiden för människorna och samhället. Du ger i dina beskrivningar av medeltiden få exempel, fakta och begrepp.
Du använder dig av flera begrepp men med korta förklaringar om vilken betydelse exempelvis handel hade under medeltiden för människorna och samhället. Du ger i dina beskrivningar av medeltiden några exempel, fakta och begrepp.
Du använder dig av många begrepp med långa förklaringar om vilken betydelse exempelvis handel hade under medeltiden för människorna och samhället. . Du ger i dina beskrivningar av medeltiden många exempel, fakta och begrepp.
Analysförmåga
- din förmåga att resonera kring hur människor levde på medeltiden
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
 • Hi  A 6
Du kan med få men korta resonemang förklara människors levnadsvillkor under medelatiden. Du kan ge få och korta förklaringar till likheter och skillnader mellan levnadsvillkor för barn, kvinnor och barn under medeltiden och idagens samhälle.
Du kan med få men med långa resonemang förklara människors levnadsvillkor under medelatiden. Du kan ge få men med långa förklaringar till likheter och skillnader mellan levnadsvillkor för barn, kvinnor och barn under medeltiden och idagens samhälle.
Du kan med många och långa resonemang förklara människors levnadsvillkor under medeltiden. Du kan ge många och långa förklaringar till likheter och skillnader mellan levnadsvillkor för barn, kvinnor och barn under medeltiden och idagens samhälle.
Förmåga att tolka och värdera
-förmåga att se samband med andra tidsperioder -förmåga att tolka och se, visa spår av historien i vår tid
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
 • Hi  A 6
Du förklarar med enkla resonemang om likheter och skillnader mellan olika tidsperioder. Du kan ge något exempel på hur vi kan se spår från Medeltiden i dagens samhälle.
Du förklarar med utvecklande resonemang om likheter och skillnader mellan olika tidsperioder. Du kan ge något exempel på hur vi kan se spår från Medeltiden i dagens samhälle.
Du förklarar med välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan tidsperioder. Du kan ge något exempel på hur vi kan se spår från medeltiden i dagens samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: