Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension av Glasbarnen

Skapad 2021-01-04 11:42 i Lekstorpsskolan Lerum
Bokrecension åk 5-6
Grundskola 5 – 6 Svenska
För att utveckla vårt språk, både muntligt och skriftligt, behöver vi läsa, mycket. Oavsett om du tycker det är roligt, jobbigt eller svårt att läsa är det viktigt att också fundera kring det vi läser. Vad handlar boken om? Vad vill den förmedla? Vilka tankar och känslor lämnar boken mig med när jag har läst den? Allt det ska vi arbeta med när vi skriver bokrecensioner.

Innehåll

Efter vårt bokprojekt kommer du nu skriva en bokrecension där du bl.a. berättar:

- Vad boken heter och vem som har skrivit boken.
- Ge en kort sammanfattning om vad boken handlar om i stort. Din sammanfattning kommer att ge en bild av hur väl du kan förstå     vad du läser. 
- Beskriva någon person i boken. 
- Beskriva vad boken har för budskap, vad boken vill lära dig eller berätta för dig, t.ex att det är fel att stjäla, beskriva hur det var       på medeltiden. 
- Ge ett eget omdöme om boken, varför den var bra/mindre bra och gärna ge exempel från boken som stöttar dina tankar. 

Bedömning

Jag kommer att titta på din färdiga recension och hur du skrivit den, hur väl du har kunnat sammanfatta den, hur väl du har beskrivit huvudpersonen samt om du har gett eget omdöme och kunnat förklara varför du tycker som du gör. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Bokrecension

Ej visade kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsupplevelse
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Eleven kan på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Omdöme
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: