Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kick off för 2021

Skapad 2021-01-04 11:30 i Move & Walk - Göteborg Move & Walk
Grundsärskola 4 – 9 Estetisk verksamhet Motorik Verklighetsuppfattning Kommunikation Vardagsaktiviteter
Vi kommer att vara glada över återseende, pratar om jullovet och traditionerna under vintern.

Innehåll

vecka

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

V1

Jul, vintertraditioner

 

 

 

Samling

SPR 30´

 

Förmiddag 50´

IDO

Förflyttning

 

Mellanmål

EST 30´

Vila 10´

INI 10´

Lyssna på Matteuspassion av Bach

 

Förmiddag 50´

IDO

Hinderbana: räkna ihop juldekoration på korridoren

Lunch

HEM 20´

INI 25´

EST 15´

Eftermiddag 50´

NAO

Berätta jullovet. Lukta och känna gran, vad har det med jul att göra

 

Slutsamling 30´

SPR

 

Samling

SPR 30´

 

Förmiddag 50´

EST

Musik

 

Mellanmål

EST 20´

Vila 10´

INI 10´

SPR 10´

Lyssna på Matteuspassion av Bach

Förmiddag 50´

SPR

Nämna 5 julpynt med hjälp av sågen ”En sockerbagare”

Lunch

INI 45´

EST 15´

 

Eftermiddag 50´

INI 25´

SPR 25´

Jultradition, vanor, koppling till religion, eget jullov. Skapa kollage.

Slutsamling 30´

SPR

 

V2

Jul, vintertraditioner

Studiedag

Samling

KOM 30´

 

Förmiddag 50´

MOT/IDO

Styrka: vikter!

 

Mellanmål

EST 30´

EV 10´

Lyssna på Matteuspassion

Förmiddag 50´

VERK/NAO

julsaker Berätta jullovet en gång till. Sortera jul/icke julsaker, fokus på mat. Sortera vinter/sommar saker

Lunch

VARD/INI, HEM 45´

EV15´

Hjälpa till att duka: gå runt med bestickslådan, dela ut tallrik. Hjälpa till att städa: torka eget bord.

Eftermiddag 50´

VERK/NAO/VARD/INI, HEM

Jul: traditioner, koppling till religion.

Slutsamling 30´

KOM

 

Samling

KOM 30´

 

Förmiddag 50´

MOT/IDO

Balans+hand

 

Mellanmål

EST 40´

Lyssna på Matteuspassion, fokusera på viol.

Förmiddag 50´

VERK/NAO

Sortera jul/icke julsaker med fokus på 2 lek: Små grodorna/Räven raskar över isen.

 

Lunch

VARD/INI, HEM 45´

EV15´

Hjälpa till att duka: gå runt med bestickslådan, dela ut tallrik. Hjälpa till att städa: torka eget bord.

Eftermiddag 50´

MOT/IDO/EV

Sittprogram med vald lek.

Slutsamling 30´

KOM

Samling

KOM 30´

 

Förmiddag 50´

MOT/IDO

Förflyttning

 

Mellanmål

EST 20´

EV 20´

Lyssna efter sjungröst i Matteuspassion.

Förmiddag 50´

MOT/IDO

Hinderbana, gående.

 

 

Lunch

VARD/INI, HEM 45´

EV15´

Hjälpa till att duka: gå runt med bestickslådan, dela ut tallrik. Hjälpa till att städa: torka eget bord.

Eftermiddag 50´

VERK/NAO

Veckosammanfattning: falsk/sant lek i temat ”jul, vinter” Julmemory.

Slutsamling 30´

KOM

Samling

KOM 30´

 

Förmiddag 50´

EST

Musik

 

Mellanmål

EST 30´

EV 10´

Lyssna efter sjungröst i Matteuspassion.

Förmiddag 50´

EV

Lära sig leka: pyssel, riva och bygga.

 

Lunch

VARD/INI, HEM 45´

EV15´

Hjälpa till att duka: gå runt med bestickslådan, dela ut tallrik. Hjälpa till att städa: torka eget bord.

Eftermiddag 50´

VARD/INI, HEM/ EV

Välj mellan veckans program/hjälp till att städa.

Slutsamling 30´

KOM

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  1-9
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  VAA  1-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  VAA  1-9
 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  ES  4-6
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  4-6
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbibliotek eller med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  4-6
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
  KOM  4-6
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  4-6
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras samansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  4-6
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  4-6
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse och hälsa.
  MOT  4-6
 • Rutiner för måltider.
  VAA  4-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  VAA  4-6
 • Närmiljön och dess historia, traditioner och högtider.
  VAA  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  4-6
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras och kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  4-6
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- musikskapande samt bildframställning
  ES  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
  ES   9
 • Dessutom deltar eleven i att undersöka vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka individen.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
 • Eleven kan undersöka och beskriva något om hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
  ES   9
 • Dessutom undersöker och beskriver eleven vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka individen.
  ES   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  ES   9
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9
 • Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
  KOM   9
 • Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
  KOM   9
 • Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
  KOM   9
 • Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.
  MOT   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  MOT   9
 • Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
  MOT   9
 • Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.
  MOT   9
 • Eleven använder kunskaperna i olika situationer
  MOT   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  MOT   9
 • I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
  VAA   9
 • Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och deltar i att beskriva någon kristen tradition och högtid.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
  VAA   9
 • Eleven återvinner och källsorterar och kommunicerar om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven kan orientera sig i närmiljön.
  VAA   9
 • Eleven kan kommunicera om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och beskriver någon kristen tradition och högtid.
  VAA   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VAA   9
 • Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: