Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Une carte postale de la France åk 7 vt 2021

Skapad 2021-01-04 14:30 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Vi jobbar med förmågan att förstå olika texter och kommunicera i skrift, genom att skriva vykort och berätta om olika platser vi besöker.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vecka 2- Vi lär oss om fransk geografi och pratar om olika platser i Frankrike. Vi läser texter och tränar vår läsförståelse, samt vår förmåga att kommunicera skriftligt, genom att skriva vykort och berätta om vad vi gör i olika städer vi besöker i Frankrike.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Förstå och tolka innehållet i olika texter.

Formulera sig och kommunicera i skrift.

Använda språkliga strategier. 

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Genom att läsa olika texter inom arbetsområdet och svara på frågor muntligt och skriftligt, visar du att du kan förstå helhet och tydliga detaljer i text.

 

I skriftliga uppgifter visar du att du kan formulera dig enkelt, relativt sammanhängande med tydliga meningar och göra dig förstådd.

 

När språket inte räcker till, visar du att du kan använda en lämplig strategi för att förstå, men även för att kunna säga det du vill säga och göra dig förstådd.  

 

I diskussioner kan du kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket pratas (t ex skor inomhus, traditioner jämfört med i Sverige etc).

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Vi arbetar med texter som handlar om olika platser i Frankrike, texter som berättar vad man tycker om/inte tycker om, fritidsintressen, väder, regionala maträtter och sevärdheter, för att samla ihop så många ord vi kan, så att vi kan berätta några saker vi upplever på vår "resa" i våra vykort.
 • Vi går igenom och tränar på hur franska verb böjs i presens (nutid), så att vi kan bilda meningar.
 • Vi går igenom hur vi berättar om dagliga rutiner och reflexiva verb.
 • Vi går igenom hur vi kan utveckla våra meningar.
 • Vi tränar på att skriva frågor och svara skriftligt på frågor, samt ge en kommentar (t ex åsikt) till vad någon berättar.
 • Vi tränar vår läs- och hörförståelse.
 • Vi går igenom olika strategier för att kunna förstå och göra oss förstådda.
 • Vi går igenom några olika franska traditioner och jämför med traditioner i Sverige.

 

Slutuppgift:

Du visar att du kan läsa ett kort vykort och svara på det, genom att skriva ett vykort, där du svarar på frågor, ställer några frågor och berättar vad du gör under en resa. I ditt vykort visar du din skriftliga förmåga genom att berätta om hur vädret är, vad du upplever och gör om dagarna, maten, vad du tycker om/inte tycker om att göra etc.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Vive la France

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation i skrift
I ditt egna vykort ställer du någon fråga till kompisen som skrivit första vykortet.
I ditt vykort ställer du några frågor.
I vykortet kan du ställa ett flertal frågor, för att ta reda på mer om din kompis och hens fritidsintressen (t ex Quel est ton animal préféré?, Quel est ton plat préféré? Tu aimes le soleil? etc ).
Du besvarar enstaka frågor kompisen ställer i sitt vykort.
Du besvarar några av frågorna kompisen ställer i sitt vykort.
Du besvara de frågor kompisen ställer i sitt vykort. Du kan ge någon kommentar till det kompisen säger (d’accord, c’est rigolo, je suis d’accord etc) och ställa följdfrågor (pourquoi? etc).
Innehåll
Du kan skriva några meningar om din resa, men har ett mycket begränsat ordförråd.
Du berättar om din resa med fler meningar, t ex om väder, vad du gör med några olika verb ( t ex jouer, prendre le bus etc), vad du tycker om maten (t ex J'aime la pizza) etc.
Du uttrycker dig utförligare med fler detaljer. Du kan variera språket och använda ett flertal olika verb för att berätta vad du gör. Du använder ord och uttryck från de olika texter vi har läst och bildar egna meningar, på ett relativt sammanhängande sätt (sambandsord: parce que, mais, aussi, etc).
Tydlighet
Du känner till en del av den grammatik vi har gått igenom och försöker använda den.
Du kan använda en del av den grammatik vi har gått igenom och kan böja några verb när du bildar meningar.
Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt (böjer verb i rätt tidsform, placerar och böjer adjektiv etc).

Höra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå
Du förstår enstaka ord och meningar i texter om vardagliga ämnen och visar det genom att besvara några frågor.
Du förstår en hel del av vad som står i olika texter och visar det genom att besvara flera frågor.
Du förstår både helhet och tydliga detaljer och visar det på olika sätt genom att svara på frågor.

Språkliga strategier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan välja och använda någon strategi, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda några olika strategier, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda flera olika strategier (t ex omformulering, synonymer, förklaringar, ställa frågor, använda ordbok eller bokens gloslista, fråga kamrat, titta på anteckningar och stenciler, jämföra med andra språk, dra slutsatser från sammanhanget och göra logiska gissningar) som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang.
Du kan i mycket enkel form kommentera någon företeelse i olika sammanhang och områden där språket pratas.
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket pratas.
Du kan kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket pratas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: