Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dokumentation av DODDO

Skapad 2021-01-04 14:29 i Luktärtans förskola Östersund
Förskola
VÄRDEGRUND - Augusti/September

Innehåll

FÖRBEREDELSE

Vad ska vi göra?

För att ge barnen bästa möjlighet till socialt samspel så ger vi dem utrymme att leka i mindre och olika konstellationer. Vi strävar efter att alla barn ska känna sig trygga, oavsett vilken avdelning de befinner sig på. Vi finns till för barnen och stöttar dem i deras sociala samspel. Vi arbetar med värdegrund genom att välja litteratur i ämnet, spela teater och föra dagliga samtal med barnen kring hur vi är mot varandra. Barnen deltar i arbetet med att ta fram likabehandlingsplanen. Vi arbetar med diskrimineringsgrunderna uppdelat över hela året.

Hur ska vi göra?

Vi är medvetna och lägger fokus på värdegrund under samlingar, gruppaktiviteter, i dagliga samtal och fria aktiviteter.

Uppgifter

 • ÅLDER

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: