Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6

Skapad 2021-01-04 14:38 i Rånäs skola Norrtälje
Planering för arbetet med matematik åk 6
Grundskola 6 Matematik
Detta ska vi arbeta med i matematiken under åk 6.

Innehåll

Kunskaper

- decimaltal
- geometri
- koordinatsystem och lägesmått
- problemlösning
- algebra
- procent och sannolikhet


- stora tal (0-1000000)
- enheter och skala
- procent
- problemlösning

 

Under arbetet med dessa områden ska du träna på att: 

 • kunna använda olika strategier vid problemlösning.
 • kunna förstå och använda begrepp.
 • kunna göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • kunna förklara dina lösningar och tydligt redovisa hur du kommit fram till dem genom text, bild och matematiskt språk.
 • kunna samtala kring matematik och föra och följa matematiska resonemang.

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar då vi samtalar kring ord och begrepp och tillsammans räknar exempeluppgifter.
 • arbeta med praktiska övningar av olika slag.
 • träna på olika färdigheter med hjälp av iPaden.
 • arbeta med par- och gruppuppgifter.
 • räkna övningsuppgifter
 • lösa problem tillsammans i klassen.

Bedömning

 

Du kommer att få visa vad du lärt dig:

 • vid skriftliga diagnoser och provräkningar.

   

I matrisen nedan står det vilka kunskaper det är vi bedömer. Om man sammanfattar det viktigaste i punktform handlar det om:

 • vilka strategier och metoder du använder när du löser problem, beräkningar och rutinuppgifter, samt hur väl du kan använda dem.
 • hur väl du förstår och använder de matematiska begreppen som tillhör arbetsområdet.
 • hur väl du kan samtala och redogöra för (både skriftligt och muntligt) för hur du löst en uppgift, eller hur man skulle kunna lösa en uppgift.
 • hur väl du för och följer matematiska resonemang.

 

 Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: