Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext åk 5, Klara svenskan

Skapad 2021-01-04 14:50 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 4 – 6 Svenska
Hur man skriver en faktatext Vi har läromedlet Klara Svenskan för att lära oss hur man strukturerar och får till en bra faktatext.

Innehåll

 

 

 

Målen för faktatexten:

Jag kan skriva:

 • en förklarande faktatext med inledning, logisk ordning och avslutning.
 • skriva en passande rubrik
 • använda tidsord och förklarande ord och fraser.
 • använda ämnesspecifika ord.
 • samla in och använda viktig fakta.

Uppgifter

 • Faktatext nummer 2, tillsammans med en kompis.

 • Förklarande faktatext med kompis.

 • Från talang till elitidrottare

 • Warszawas getto

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Faktatext åk 5, Klara svenskan

Läsa, jag kan:

Är på väg att nå målet
Når godtagbara kunskaper
Når mer än godtagbara kunskaper
urskilja den förklarande faktatextens struktur och särdrag.
sammanfatta huvuddragen i det jag läst.
urskilja de olika delarna i ett förlopp.
urskilja tidsord och förklarande ord.
urskilja ämnesspecifika ord.
ställa frågor till texten.

Skriva, jag kan:

Är på väg att nå målet
Når godtagbara kunskaper
Når mer än godtagbara kunskaper
skriva förklarande text med inledning, logisk ordning och avslutning.
skriva en passande rubrik.
använda tidsord och förklarande ord och fraser.
använda ämnesspecifika ord
samla viktig fakta.

Tala, jag kan:

Är på väg att nå målet
Når godtagbara kunskaper
Når mer än godtagbara kunskaper
redovisa med hjälp av stödord.
få med redovisningens tre delar: inledning innehåll och avslutning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: