Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering, vårtermin, 2021, årsk.1-2

Skapad 2021-01-04 16:26 i Årstadalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Musik
Vi fortsätter uppleva musiken genom sång, spel, musiklyssning och skapande och tillsammans utforskar vi musikens olika byggstenar.

Innehåll

Syfte med undervisningen:

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Moment i undervisningen:

När vi sjunger och spelar tränar vi på att börja och sluta samtidigt, att samspela och att aktivt lyssna in varandra. Vi utvecklar språket och vi tränar oss att härma, leda och skapa med olika klanger och dynamik.

SÅNG: unison sång, växelsång, rörelsesånger dans och sånglekar

SPEL: spel på rytminstrument, gitarr, piano och ukulele, enkla ackord

SKAPANDE: ljudsagor, måla till musik, improvisation i olika former, enkla kompositioner med Garage band.

PULS och RYTM: pulsens betydelse i musiken, sätta puls i kroppen och träna olika rytmer genom t.ex. härmning.

INSTRUMENTKUNSKAP: Kännedom om olika rytminstrument genom att se bilder, lyssna på instrument och prova på.

MUSIKORD och BEGREPP: puls, rytm, tempo, förspel, paus, piano, forte, dirigent, kör, orkester.

MUSIKLYSSNING och SAMTAL: Lyssna på olika typer av musik i olika genrer och med hjälp av bildstöd, samtala vilka känslor musiken skapar.

MUSIKENS SAMMANHANG: Sånger som knyter an till årstiderna och våra högtider under våren. 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- delta och sjunga tillsammans med andra

- delta i spel på instrument i samspel med andra

härma enkla rytmer och förhålla dig till pulsen i musiken.

- uttrycka dig på olika sätt genom sång, rörelse och samtal om musik.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: