Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sol, måne planeter samt några stjärnbilder

Skapad 2021-01-04 17:19 i Källdalsskolans grundsärskola 1-6 Uddevalla
Ett arbetsområde om rymden. Du kommer att arbeta med solen, månen och planeterna. Du kommer också att arbeta med månaderna och årstiderna.
Grundsärskola 4 – 6 Bild Svenska Naturorienterande ämnen Matematik
Ett arbetsområde om solsystemet. Sol, måne och planeter. Månens faser och några stjärnbilder.

Innehåll

Syfte: temat Sol, måne och planeterna

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och mönster. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla nyfikenhet på och intresse för de sammanhang och fenomen i naturen som hela tiden påverkar miljön och allt levande.

Centralt innehåll i temat Solsystemet och rymden

 • Kunna beskriva några av månens olika faser
 • Kunna namnge några stjärnbilder och stjärntecken
 • Få en förståelse hur jordens bana runt solen påverkar våra årstider
 • Förståelse kring vattnets betydelse för livet på vår jord
Arbetssätt och undervisning

 • Vi kommer att arbeta både gemensamt och enskilt (utifrån varje elevs behov) 
 • Vi kommer att diskutera och samtala om det vi läst och sett
 • Vi kommer att se på filmer som handlar om solsystemet, rymden och månens olika faser
 • Vi kommer att låna böcker ifrån biblioteket 
 • Vi kommer att läsa i vår NO bok 
 • Vi kommer att dokumentera 
 • Vi kommer att arbeta i ett arbetshäfte/arbetsbok 
 • Vi kommer att arbeta praktiskt i bild. Skapa sol, måne och planeter genom att använda olika tekniker

 

 

Bedömning

Elevens kunskaper bedöms utifrån matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-6
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  1-6
 • Sol, måne och planeter. Månens faser och några stjärnbilder.
  NO  1-6
 • Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  1-6
 • .
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan bidra till resonemang om solen, månen och planeterna och medverkar i att identifiera och beskriva några månfaser och stjärnbilder.
  NO  E 6
 • Utifrån egna iakttagelser kan eleven bidra till resonemang om vattnets olika former.
  NO  E 6
 • Eleven medverkar också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om solen, månen och planeterna och identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett delvis fungerande sätt.
  NO  C 6
 • Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra enkla resonemang om vattnets olika former.
  NO  C 6
 • Eleven beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett delvis fungerande sätt.
  NO  C 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  NO  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  C 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om solen, månen och planeterna och identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett väl fungerande sätt.
  NO  A 6
 • Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra välutvecklade resonemang om vattnets olika former.
  NO  A 6
 • Eleven beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett väl fungerande sätt.
  NO  A 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  NO  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  A 6

Matriser

NO Sv Ma Bl
Rymden

Detta är du på väg att kunna
Detta kan du
NO
 • NO  E 6
 • NO  E 6
Du ska kunna bidra till våra diskussioner om solen, månen och planeterna i vårt solsystem.
 • NO  E 6
 • NO  E 6
Du ska med viss hjälp kunna känna igen och beskriva några av månens faser.
 • NO  E 6
 • NO  E 6
Du ska med viss hjälp kunna känna igen och beskriva några stjärnbilder.
 • NO  E 6
 • NO  E 6
Du ska kunna bidra till våra diskussioner om vattnets betydelse för liv på jorden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: