Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - skriva VT åk 6

Skapad 2021-01-04 21:29 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Engelska
Att kunna skriva på engelska är ett viktigt verktyg för att kommunicera med engelska talande människor. Du kommer att få träna på att skriva på engelska. Du kommer att lära dig nya ord och fraser. Du kommer att få lära dig hur du stavar och skriver rätt grammatiskt på engelska.

Innehåll

När du har arbetat med detta område ska du:

 • kunna skriva texter så att engelsk talande personer förstår dig
 • kunna förstå och tolka innehållet i skrivna texter
 • kunna uttrycka dig skriftligt, då du interagerar med någon

Vi kommer att:

 • arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter
 • läsa böcker och olika texter på internet på engelska
 • träna på att stava ord och fraser 
 • skriva dialoger eller texter 

Du visar att du kan:

 • genom att aktivt delta i övningar vi gör i klassrummet
 • genom att skriva texter
 • genom att göra övningar där vi tränar på stavning av ord och fraser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska - skriva VT åk 6

Insats krävs
E
C
A
Uttrycker mig på engelska
Jag skriver helt på engelska. We likes footbol. We go aut eftur the scoohl. (fel grammatik och stavning i exemplen)
Jag berättar, förklarar och utvecklar mina tankar till viss del sammanhängande: We playing…we talking or meeting together
Jag förtydligar innehållet: Because if I have problems she listens to them and she understands.
Innehållet
Jag utvecklar innehållet: We had them in the garage… the smell was horribel
Struktur och skiljetecken
Jag skriver med en inledning och avslutning.
Min text är tydligt indelad och jag använder skiljetecken: I am going to write about… Over 100 I think!
Ord och fraser
Jag har ett grundläggande förråd av ord och enkla fraser: Girl, funny, we have fun, I like them
Jag formulerar mig på ett enkelt sätt, med ord med en viss bredd: Lovely, between, break, all the time, we are like sisters…
Jag använder ord utöver de grundläggande: safe, hours, floor, all the time
Sambandsord
Jag skapar ibland ett visst sammanhang i texten, genom att binda samman fraser med: and, for, so, but
Jag använder flera olika textbindningar: And, because, so, but, when
Jag använder sambandsord och tidsuttryck: If I tell her… because it was like… and after that… after a while…
Grammatik
Jag använder några få grammatiska strukturer: i have to best friends (fel stavning)
Jag använder några grammatiska strukturer och en medvetenhet om olika tempus: Better then me… I’d like todo I was going to throwing up…(fel) When we was kids… (rätt tidsform, ska vara were)
Jag använder flera fungerande grammatiska strukturer: we didn’t tell anyone… In the future I hope… When we first met… I had a good friend called…
Stavning
Jag kan stava ord som är vanliga för mig, men har flera störande stavfel
Min stavning är god
Jag har få stavfel i min text
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: