Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - läsa VT åk 6

Skapad 2021-01-04 21:53 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vart du än reser i världen har du nytta av att kunna förstå skriven engelska. Du kommer att få träna på att läsa engelska. Du kommer att lära dig strategier för att kunna förstå det du läser. Du kommer att lära dig nya ord, vad de betyder och hur du ska uttala dem.

Innehåll

När du har arbetat med detta område ska du:

 • kunna läsa olika texter både högt och tyst
 • kunna förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • kunna svara på frågor om texter
 • kunna använda dig av språkliga strategier för att förstå det du läser 


Vi kommer att:

 • arbeta med boken "Champ 6"
 • arbeta med "readtheory.org"
 • arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter
 • titta på filmer på engelska
 • läsa böcker och olika texter på internet på engelska
 • samtala om de olika texterna i klassrummet
 • träna intonation, betoning och uttala
 • läsa upp dialoger eller texter
 • arbeta med språkliga strategier som hjälper dig att läsa

Du visar att du kan:

 • genom att aktivt delta i övningar vi gör i klassrummet
 • genom att läsa högt för någon
 • genom att kunna svara på frågor om texter du läst
 • genom att kunna arbeta med uppgifter utifrån texter du läst
 • genom att använda mig av strategier för att förstå det du läser

 

I matrisen nedan står betygskriterier. Vi kommer att arbeta med dessa på lektionerna, så att du förstår vad varje steg innebär. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska - läsa

Insats krävs
E
C
A
Läsa
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsförståelse
Du kan visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du kan visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Strategier
* Titta på texten (spågumman) * Försök uppfatta viktig information * Ta hjälp av det du förstår och fastna inte i det du inte förstår * Titta på ordet, förstår du en del av ordet * Ta hjälp av sammanhanget * Leta ledtrådar i texten * Dra slutsatser * Sammanfatta * Använd hjälpmedel
För att underlätta din förståelse av innehållet i det texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: