Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2021-01-05 08:55 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Naturkunskap
Olika delar av människokroppens organ och organsystem gås igenom, egna undersökningar samt hur man inom vården kan använda medicinska undersökningsmetoder för att ställa diagnos och behandla sjukdom. Att kritiskt granska information som man väljer att använda sig av i sitt arbete.

Innehåll

Centralt innehåll: 

   • Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen.

   • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt och estetiska upplevelser kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

   • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

   • Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Upptäckter och framsteg inom till exempel medicin, energi och materialutveckling ur historiska, nutida och framtida perspektiv.

Uppgifter

 • Saga om immunförsvaret

 • Pirrigt och nervigt - Hur kommunicerar och styrs kroppen?

 • Inlämning av valfri sjukdom + medicinska undersökningsmetoder

 • Läxförhör energi, andning och blodomlopp

Matriser

Nak
Inlämning av valfri sjukdom + medicinska undersökningsmetoder

Otillräckliga kunskaper
Insats krävs
E-kvalitet
C-kvalitet
A-kvalitet
Människokroppens uppbyggnad och funktion
Bedömningsunderlag saknas eller Du har inte visat tillräckliga kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion och hur den fungerar i växelverkan med omgivningen.
Du kan översiktligt redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen.
Du kan utförligt redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen.
Konsekvenser av olika livsstilar och miljöpåverkan
Bedömningsunderlag saknas eller Du har inte visat tillräckliga kunskaper om hur kroppen påverkas av livsstilen och miljön. Du har inte visat att du kan diskutera konsekvenser av olika livsstilar och miljöpåverkan.
Du kan översiktligt beskriva hur kroppen påverkas av livsstilen och miljön. I samband med redogörelsen kan du översiktligt diskutera konsekvenser av olika livsstilar och miljöpåverkan såväl för individens hälsa som för folkhälsan samt underbygger diskussionen med enkla argument.
Du kan utförligt beskriva hur kroppen påverkas av livsstilen och miljön. I samband med redogörelsen kan du utförligt diskutera konsekvenser av olika livsstilar och miljöpåverkan såväl för individens hälsa som för folkhälsan samt underbygger diskussionen med välgrundade argument.
Du kan utförligt och nyanserat beskriva hur kroppen påverkas av livsstilen och miljön. I samband med redogörelsen kan du utförligt och nyanserat diskutera konsekvenser av olika livsstilar och miljöpåverkan såväl för individens hälsa som för folkhälsan samt underbygger diskussionen med välgrundade och nyanserade argument.
Hur organiseras vård kring olika sjukdomar
Bedömningsunderlag saknas eller Du har inte visat tillräckliga kunskaper om hur man organiserar diagnos och behandling för olika sjukdomar och/eller hur man kritiskt kan granska att behandlingen har önskad effekt.
Du kan översiktligt beskriva, hur man organiserar diagnos och behandling för olika sjukdomar samt hur man kan kritisk granska att behandlingen har önskad effekt.
Du kan utförligt beskriva, hur man organiserar diagnos och behandling för olika sjukdomar samt hur man kan kritiskt granska att behandlingen har önskad effekt.
Du kan utförligt och nyanserat beskriva, hur man kan organisera diagnos och behandling för olika sjukdomar samt hur man kan kritiskt granska att behandlingen har ökad effekt.
Medicinska undersökningsmetoder
Bedömningsunderlag saknas eller Du har inte visat att du kan redogöra för någon naturvetenskaplig undersökning
Du kan redogöra översiktligt för någon enkel naturvetenskaplig undersökning samt värderar den med enkla omdömen.
Du kan redogöra utförligt för någon enkel naturvetenskaplig undersökning samt värderar den med nyanserade omdömen.
Du kan redogöra utförligt och nyanserat för någon enkel naturvetenskaplig undersökning samt värdera den med nyanserade omdömen och ger förslag på hur den kan förbättras.
Teorier och kritisk granskning
Kunskaper som har betydelse för människors hälsa och syn på sjukdom
Bedömningsunderlag saknas eller Du har inte visat att du kan ge enkla exempel på hur kunskaper kring människors hälsa och sjukdom kan prövas genom kritisk granskning och/eller på vilket sätt denna kunskap har haft för betydelse för människors hälsa och syn på sjukdom.
Du kan ge enkla exempel på hur kunskaper kring människors hälsa och sjukdom kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt denna kunskap har haft betydelse för människors hälsa och syn på sjukdom.
Du kan ge exempel på hur kunskaper kring människors hälsa och sjukdom kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar översiktligt utifrån några exempel på vilket sätt denna kunskap har haft för betydelse för människors hälsa och syn på sjukdom.
Du kan ge komplexa exempel på hur kunskaper kring människors hälsa och sjukdom kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel på vilket sätt denna kunskap har haft för betydelse för människors hälsa och syn på sjukdom.

Nak
Pirrigt och nervigt - Hur kommunicerar och styrs kroppen?

Otillräckliga kunskaper
Insats krävs
E-kvalitet
I bekanta situationer
C-kvalitet
I bekanta situationer
A-kvalitet
I bekanta och nya situationer
Redogöra för
Nervsystemet och hormonsystemet
Bedömningsunderlag saknas eller är otillräckligt
Du kan redogöra översiktligt hur människokroppens nervsystem och hormonsystem är uppbyggt och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen och miljön
Du kan redogöra utförligt hur människokroppens nervsystem och hormonsystem är uppbyggt och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen och miljön.
Du kan redogöra utförligt och nyanserat hur människokroppens nervsystem och hormonsystem är uppbyggt och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen och miljön.
Diskutera
Bedömningsunderlag saknas eller är otillräckligt
Du kan diskutera översiktligt konsekvenser av olika livsstilar och miljöpåverkan såväl för individens hälsa som för folkhälsan samt underbygger diskussionen med enkla argument.
Du kan diskutera utförligt konsekvenser av olika livsstilar och miljöpåverkan såväl för individens hälsa som för folkhälsan samt underbygger diskussionen med välgrundade argument.
Du kan diskutera utförligt och nyanserat konsekvenser av olika livsstilar och miljöpåverkan såväl för individens hälsa som för folkhälsan samt underbygger diskussionen med välgrundade och nyanserade argument.
Naturvetenskaplig undersökning
Bedömningsunderlag saknas eller är otillräckligt
Du utför en enkel naturvetenskaplig undersökning samt redogör översiktligt för den och värderar den med enkla omdömen.
Du utför en enkel naturvetenskaplig undersökning samt redogör utförligt för den och värderar den med nyanserade omdömen.
Du utför en enkel naturvetenskaplig undersökning samt redogör utförligt och nyanserat för den och värderar den med välgrundade och nyanserade omdömen.

Nak
Läxförhör andning och blodomlopp

Otillräckliga kunskaper
Insats krävs
E-kvalitet
Redogöra för
Energi, andning och blodomlopp
Bedömning saknas eller otillräckliga kunskaper.
Du kan översiktligt redogöra för hur andning och blodomlopp är uppbyggd och fungerar.

Nak
Saga om immunförsvaret

Otillräckliga kunskaper
Insats krävs
E-kvalitet
C-kvalitet
Redogöra för
Kroppens immunförsvar
Bedömning saknas eller otillräckliga kunskaper
Du kan redogöra översiktligt för hur kroppens immunförsvar fungerar i växelverkan med olika patogener, som virus, bakterier och protozoer.
Du kan redogöra utförligt för hur kroppens immunförsvar fungerar i växelverkan med olika patogener, som virus, bakterier eller protozoer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: