Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

L'amour vt 21

Skapad 2021-01-05 09:38 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Vi läser texter, diskuterar och skriver om kärlek.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
v. 2- Vi läser dikter, skriver kärleksbrev, berättar om barndomsminnen, lyssnar på kärlekssånger och går på speeddating.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Förstå och tolka innehållet i tal och i olika slags texter.

Formulera sig och kommunicera i skrift och tal.

Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Genom att delta i olika dialoger och rollspel inom temat kärlek, bl a speeddating, visar du att du kan formulera dig med tydliga meningar och göra dig förstådd.

I hörövningar, samtal och dialoger visar du också att du själv kan förstå det viktigaste av innehållet i tydligt, talat språk, genom att berätta om och kommentera innehållet (använda samtalsstöd), svara på frågor och ställa följdfrågor, som för samtalet och dialogen framåt. När språket inte räcker till, visar du att du kan använda en lämplig strategi för att förstå, men även för att kunna säga det du vill säga och göra dig förstådd.  

Du visar att du förstår det mesta av innehållet i texter om vardagliga ämnen, genom att svara på frågor, berätta om och kommentera innehållet i texterna. Genom att använda olika strategier när du läser, visar du också hur du lättare kan förstå innehållet i olika texter.

Genom att skriva ett kärleksbrev eller skriftligt berätta om ett möte eller ett minne, visar du att du kan formulera dig skriftligt på ett tydligt sätt, så att läsarna förstår din text.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att kommunicera i skrift och tal.

Förmågan att förstå text och tal.

Förmågan att använda språkliga strategier.

Den skriftliga slutuppgiften blir att skriva en text om kärlek, t ex ett kärleksbrev, skriva resonerande om kärlek eller berätta en påhittad berättelse om ett möte eller ett minne. Texten ska innehålla ord och fraser vi har jobbat med (t ex adjektiv, verb i rätt tidsform (imparfait-passé composé, nutid, framtid), sambandsord etc).


Den muntliga slutuppgiften blir att delta i en speeddating och visa att du kan ställa frågor, följdfrågor samt kommentera det kompisen säger och besvara frågor som kompisen ställer till dig.

Hör- och läsförståelse testas av genom läs- och hörförståelseprov, samt hör- och läsövningar under lektionstid.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

  • Vi läser texter om kärlek, för att träna på att förstå och tolka innehållet och för att lära oss nya ord inom ämnesområdet.
  • Vi går igenom artighets- och diskussionsuttryck, samtalsstöd och följdfrågor, så att vi kan delta i speeddating och olika dialoger.
  • Vi går igenom ord för viktiga händelser i livet.
  • Vi möter fransk poesi, tränar uttal, intonation och jobbar med att läsa dikter på ett uttrycksfullt sätt.
  • Vi repeterar adjektiv, böjning och placering.
  • Vi repeterar hur man böjer verb i presens (nutid), passé composé (med avoir och être, reflexiva verb) och imperfekt (dåtid), för att kunna formulera oss.
  • Vi läser och tränar på att skriva kärleksbrev.

Matriser

M2
l'amour

Läsa/lyssna och förstå

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du förstår och återberättar på ett enkelt sätt enstaka ord men har svårt att få ett sammanhang i det du läser/lyssnar på.
Du förstår och kan återberätta det mest väsentliga i de texter/dialoger vi läser/lyssnar på och kan plocka ut några viktiga detaljer.
Du förstår och kan berätta om och kommentera det huvudsakliga innehållet och viktiga detaljer i olika slags texter/dialoger om vardagliga och välbekanta ämnen.

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan formulera dig enkelt och för det mesta begripligt med fraser och kortare meningar men behöver stöd för att skriva en sammanhängande text.
Du kan formulera dig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar.
Du använder ord, uttryck och grammatik från de olika texter vi läst och bildar egna meningar, där du utförligt beskriver ett kärleksmöte eller skriver ett kärleksbrev, på ett relativt sammanhängande sätt genom att använda sambandsord (mais, aussi, puisque, etc).
Du använder enstaka adjektiv.
Du använder några adjektiv, beskrivande ord.
Du använder adjektiv, beskrivande ord och synonymer och varierar formuleringarna så att språket blir mer nyanserat.
Tydlighet
Du känner till en del av den grammatik vi har gått igenom och försöker använda den. Det finns språkfel som gör dina meningar svåra att förstå.
Du kan använda en del av den grammatik vi har gått igenom och kan böja några verb när du bildar meningar. Språkfel förekommer, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt (böjer verb i rätt tidsform, placerar och böjer adjektiv rätt etc), så att det inte stör kommunikationen.

Språkliga strategier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan välja och använda någon strategi, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda några olika strategier, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda flera olika strategier (t ex omformulering, synonymer, förklaringar, ställa frågor, använda ordbok eller bokens gloslista, fråga kamrat, titta på anteckningar och stenciler, jämföra med andra språk, dra slutsatser från sammanhanget och göra logiska gissningar) som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.

Muntligt (speeddating)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
samtala
I samtalet ställer du enstaka frågor.
I samtalet ställer du några frågor.
I samtalet kan du ställa frågor, för att ta reda på mer om din "date", ålder, boende, fritidsintressen, åsikter, musikvanor (t ex Tu aimes quel genre de musique?, Quel est ta chanson favorite? Quand est-ce que tu écoutes de la musique?)
Du besvarar enstaka frågor.
Du besvarar några av frågorna.
Du besvara de flesta frågor kompisarna ställer.
Du kan säga några enstaka meningar, men behöver träna på att samtala, ge kommentarer till det kompisen säger och ställa följdfrågor.
Du kan delta i ett samtal och ge någon kommentar till det kompisen säger.
Du deltar aktivt i samtalet genom att kommentera och använda samtalsstöd till det kompisen säger (d’accord, c’est vrai, je suis d’accord etc) och ställa följdfrågor (pourquoi? etc).
innehåll
Du kan säga några meningar om dig själv.
Du berättar om dig själv på ett till viss del sammanhängande sätt.
Du använder ord och uttryck från de olika texter vi har läst och bildar egna meningar, där du utförligt, nyanserat och varierat berättar om dig själv, på ett relativt sammanhängande sätt (sambandsord: parce que, comme, mais, aussi, etc)
tydlighet
Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt (böjer verb i rätt tidsform, placerar och böjer adjektiv etc).
Du kan använda en del av den grammatik vi har gått igenom och kan böja några verb när du bildar meningar.
Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt (böjer verb i rätt tidsform, placerar och böjer adjektiv etc).
uttal
Du kan oftast göra dig förstådd och försöker ha ett franskt uttal.
Du uttrycker dig oftast tydligt, med ett relativt gott uttal, genom att använda en del av de uttalsregler du har fått lära dig.
På ett tydligt sätt och med ett gott uttal, gör du dig förstådd genom att använda flera av de franska uttalsregler du har fått lära dig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: