Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten - kemi åk 4-6

Skapad 2021-01-05 09:26 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Arbete om vatten
Grundskola 4 Kemi
Vi ska starta ett nytt arbetsområde i kemi som handlar om vatten. Du ska få lära dig mer om vatten och vattnets egenskaper.

Innehåll

Du kommer att få ny kunskap genom att:

 • Läsa faktatexter, se filmer om vatten på jorden, vattnets kretslopp, vattnets egenskaper,  vattnets minsta beståndsdelar och dess olika former,
 • Göra undersökningar,
 • Delta i diskussioner och dramaövningar. 

När vi har gått igenom området är målet att du ska kunna:

 • Förklara vattnets kretslopp genom att använda begreppen avdunstning, kondensering, smälta, stelna och ånga.
 • Känna igen och rita en vattenmolekyl.
 • Förklara vad som menas med ytspänning,
 • Beskriva vattnets tre olika tillstånd: fast-, flytande- och gasform och förklara hur de skiljer sig från varandra.
 • Förklara vattnets kretslopp

Du får visa din kunskap genom att:

 • utföra uppgifter
 • att vara aktiv i diskussioner i klassrummet,
 • kunna förklara olika begrepp 
 • planera, genomföra och dra slutsatser i laborationer.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Vatten - visade kunskaper

Du har inte nått målen- insats krävs
Godkänt
Du visar godkända kunskaper på de olika momenten.
Väl godkänt
Du visar mycket goda kunskaper på momentet.
Begrepp
Förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp för att förklara vattnets egenskaper och kretslopp.
Du visar att du kan använda naturvetenskapliga begrepp.
Du använder många naturvetenskapliga begrepp när du diskuterar och svara på frågot.
Begrepp
Förmåga att ta till sig kunskap om vattnets egenskaper och kretslopp och förmedla den i text.
Du visar kunskap om vatten och dess egenskaper.
Du visar mycket stor kunskap om vatten och dess egenskaper.
Resonemang
Förmåga att resonera och att använda sin kunskap i nya sammanhang.
Du har ett utvecklat resonemang som gör att du kan dra slutsatser på ett oftast korrekt sätt.
Du har ett välutvecklat resonemang som gör att du kan dra slutsater på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: