Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 8 - La nourriture 20/21

Skapad 2021-01-05 09:33 i Arenaskolan Linköping
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Frankrike är ett land som är känt för sin mat. Vad är typisk fransk mat? Vilka favoriträtter har franska ungdomar och hur berättar du om dina favoriträtter? Vi lär oss ord och uttryck kring ämnet mat och dryck.

Innehåll

Vi kommer att träna på att tala, läsa, höra och skriva under lektionerna.

Vi kommer att arbeta med följande kapitel i textboken:
3A On mange des choses bizarres ici
3B Manger bio
3C La recette
3 La Suède

Vi arbetar med följande grammatiska moment:
- regelbundna verb på –er, -ir och -re i presens
- o
regelbundna verben boire och voir i presens
- passé composé av regelbundna verb
- negation
- adjektivens böjning och placering
- partitiv artikel

Arbetssätt:
Vi kommer att arbeta enskilt, parvis och i grupp med olika övningar. Arbetet utgår från läromedlet ”Chez nous 3” (textbok + övningsbok). Vi läser olika texter och du kommer att lära dig nya ord och uttryck. Uttal av franska ord och uttryck tränas, bland annat i Quizlet.

Tid:
vecka 1-9

Bedömning:
Läxförhör (muntligt eller skriftligt) varje vecka enligt planering i Classroom. Aktivt deltagande under lektionerna. Hörförståelsediagnos och läsförståelsediagnos under arbetsområdet. Skriftligt prov vecka
7 då du kommer att få visa att du förstår och kan uttrycka dig på franska genom att använda strategier, ord och uttryck som du lärt dig.

Utvärdering:
Under arbetets gång kommer du fortlöpande få möjlighet att utvärdera din förmåga att använda språket både muntligt och skriftligt i olika situationer. 
Skriftlig återkoppling i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: