Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Energikällor och Klimatförändringar

Skapad 2021-01-05 10:06 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Geografi
Jordens klimat håller på att förändras. Glaciärer smälter, öknar breder ut sig och allt fler drabbas av orkaner och översvämningar. Människor tvingas flytta för att de inte kan överleva i sin hembygd längre. Därför är det viktigt att vi lär hos hur vi ska leva för att bromsa klimatförändringarna och skapa en hållbar utveckling. En viktig del av det är vilka energikällor vi använder. Därför ska vi samarbeta med NO:n och lära oss hur de fungerar och hur de påverkar oss.

Innehåll

Planering för Klimatförändringar - Energikällor

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna

Det här ska vi göra

Så här får du visa att du har lärt dig

Du ska förstå att vilka energikällor vi väljer att använda påverkar livet för djur, människor och miljö på olika platser på jorden.Undersöka

Analysera

Använda begrepp

Värdera och kommunicera
Förklara vad växthuseffekten är.


Redogöra för olika typer av energikällor och hur de påverkar miljön samt resonera om deras för- och nackdelar.


Kunna förklara vad en sårbar plats är och varför den är sårbar.


Redogöra för konsekvenser som klimatförändringarna leder till och hur de påverkar människor och miljö.


Du ska kunna förstå och på ett korrekt sätt använda olika viktiga begrepp inom ämnesområdet.

Diskutera

Skriva kortare texter

Ha genomgångar

Titta på film


Genom att vara aktiv under lektionerna då vi kommer att diskutera.


Du kommer också att få visa dina kunskaper genom mindre skrivuppgifter.

 

Genom en redovisning av en sårbar plats.


Se uppgifter i classroom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Kunskapskrav geografi åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: