Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2021-01-05 10:47 i Förskolan Tummeliten Lekeberg
Förskola
Planeringsmall för undervisning

Innehåll

Nuläge: Barnen i vår grupp tycker om att gå till skogen. Vi vill fortsätta att gå till skogen en dag i veckan, Torsdagar.

 

 

 

Syfte/mål  Att ta tillvara barnens intressen för skog och natur och väcka nyfikenhet om vad  som finns i skog och mark, växter och djur. Vilka regler som gäller, allemansrätten.

 

 

Metod/genomförande Vi går regelbundet till skogen, en gång i veckan. vi planerar olika uppdrag för barnen. Vi har några olika ställen att välja på att gå till, och kommer att variera vart vi går.

 

 

Dokumentation/reflektion

Tillsammans med barnen och i arbetslagen kommer vi kontinuerligt att dokumentera och reflektera genom bild och text.  Exempel på frågor att svara på vid reflektionstid:

 • Hur går det? Hur gick det?
 • Varför tror du att det blir/blev så?
 • Vad fångar barnens intresse?
 • Vilka tecken kan vi se på att barnen känner sig trygga?
 • Vilka lärstrategier  använder barnen?
 • Vilka svårigheter stötte du på?

 

Utvärdering/hur går vi vidare

 • Hur blev det?
 • Har vi uppnått de mål vi satte upp?
 • Hur har vi arbetat i enlighet med läroplanens mål och intentioner?
 • Vad har hänt kring gruppens utveckling och lärande?
 • Vad tycker/upplevde barnen?
 • Vad har vi lärt oss? Vad behöver vi utveckla/förändra?
 • Vilka lärdomar tar vi med oss?

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: