👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2021-01-05 15:26 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Teknik
Det här ämnet fokusera på blockprogrammering på Code.org. Vi ska lära oss att programmera, när vi ska programmera, ordkunskap i programmering och hur det all gå ihop!

Innehåll

Lektionsinnehåll

 • Vi ska jobba med Code.org och Quizlet

 • Allt arbete är individuellt

 

Länktips

www.code.org 

 

Hur ska jag betygsättas?

 • Komplettera Lektioner 1-5 på code.org

 • Klara Ordkunskapsprov i programmering.



Uppgifter

 • Lektioner 1-5 i Code.org och Ordkunskap Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Programmering

Område 1

Förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Nivå F
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Ordkunskapsprov
Du har inte visat grundläggande ordkunskap i programmering.
Du kan förstå basordkunskaper i programmering.
Du kan förstå utvecklade ordkunskaper i programmering.
Du kan förstå högutvecklade ordkunskaper i programmering.

Område 2

Förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
Nivå F
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Lektioner 1-5 i Code.org
Du har inte klarat Lektioner 1-5
Du kan genomföra enklateknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och prövamöjliga idéer till lösningar samt utforma enklafysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Du kan genomföra enklateknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulera och välja eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Du kan genomföra enklateknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utformavälutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulera och välja eleven handlingsalternativ som leder framåt.