Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Turid - en vikingasaga

Skapad 2021-01-05 18:17 i Växsjö Byskola - Grundskola Växsjö Byskola
Grundskola 4 – 6 Svenska
”Turid – en vikingasaga” är ett mångbottnat historiskt äventyr som lyfter betydelsen av arv och miljö, samt belyser individens ansvar och modet att våga följa sitt sanna jag.

Innehåll

Turid är en speciell kungadotter på flera sätt. Från sin mor har hon ärvt den samiska gåvan att som noajdi vandra i andevärlden. Av sin fostermor har hon fått völvans magiska krafter att sia in i framtiden.

Vikingabyn som hon växt upp i var en gång i tiden fylld av rikedomar och krigare som kunde stå emot plundrande vikingar. Men nu är hövdingen, Turids far, gammal. Svält och fattigdom breder ut sig. För att byn ska överleva är det bestämt att Turid ska gifta sig med en mäktig kungason. Turid drömmer om att resa iväg till oupptäckta platser, lära sig skriva och undersöka sina hemliga krafter.”

Arbetssätt

 • Vi ska lyssna på hela berättelsen, åtta avsnitt, på https://sverigesradio.se/grupp/28584
 • Vi ska skriva en loggbok under tiden. Loggboken skrivs i klassanteckningsboken på Teams. 
 • Vi samtalar och för diskussioner om handlingen i berättelsen.
 • Vi ska också skriva en dikt om oss själva med inspiration från Turid. 

Uppgifter

 • Skriv en loggbok i klassanteckningsboken på Teams.

 • Skriv en dikt om dig själv. Den ska skrivas i anteckningsboken på Teams.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skriva loggbok

E
C
A
Läsförståelse (hörförståelse)
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Budskap och upplevelse
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck¬lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skriva
Eleven kan skriva loggbok med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva loggbok med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva loggbok med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
I loggboken använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I loggboken använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I loggboken använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: