Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet 8

Skapad 2021-01-06 10:43 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola F Matematik
Sannolikheten talar om hur troligt det är att något ska inträffa.

Innehåll

Tidsperiod

·      V. 15- V. 19

Förmågor

·       Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

·       Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 

·       Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

·    

  • Förklara vad som menas med begreppet sannolikhet
  • Räkna med likformig sannolikhetsfördelning
  • Beskriva hur sannolikhet kan bestämmas genom att göra praktiska försök
  • Räkna med kombinationer

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

    Formativ

·        Genomgångar, diskussioner och reflektioner, aktiviteter i grupp och individuellt.

·        Begreppstest och kapiteltest

     Summativ

·       Skriftligt prov 

·       Bedömningsuppgift 

Planering

Vecka 15

Extra upp

Extra upp

Extra upp

Extra upp

Vecka 15

Grön kurs

Blå kurs s, 192

Röd kurs s,198

Sannolikhet

Sidan 178-179

Upp 1-6

 

Vecka 16

likformig sannolikhetsfördelning

Sidan 180-181

Upp 7-12

 

Vecka 16

Fler turspel

Sidan 182

Upp 15-19

 

Vecka 17

Beräkningar med hjälp av sannolikhet

Sidan 183

Upp 20-23

 

Vecka 17

När förutsättningar förändras

Sidan 186

Upp 32-35

 

Vecka 18

Kombinatorik

Sidan 87-88

Upp 36-44

 

Vecka 18

Diagnos s, 190-191 upp 1-10    
         
       

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: