Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rytm

Skapad 2021-01-07 08:07 i Främbyskolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 1 Musik
Du kommer att få träna på att göra rytmövningar, på olika sätt, både utomhus och inomhus för att sedan kunna vara med och skapa musik.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer.
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.

Konkretisering av mål

Du ska få träna på skillnaden mellan takt och rytm samt träna på att göra olika rytmer till en och samma takt.

Arbetssätt

Vi kommer att vara utomhus och använda oss av, på skolgården, befintliga rutor där det blir tydligt hur vi ska gå de olika rytmerna (en fot i varje ruta, en fot i varannan ruta osv).

Vi ska också arbeta inomhus och då använda oss av noter liggande på golvet och gå den rytm som noterna visar. Inomhus kommer vi även att arbeta med rytminstrument/noter och spela/klappa rytmen efter olika mönster.

Bedömning

Du ska kunna spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma. Du ska, utifrån egna musikaliska idéer, kunna bidra till att skapa musik genom att utgå från några enkla musikaliska mönster. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: