Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus ÅK8

Skapad 2021-01-07 08:42 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Fysik
Solens strålar har märkliga egenskaper. De syns inte, med ändå lyser de upp och sätter färg på vår tillvaro. Solens UV-strålning kan vi inte heller se direkt, men ändå ger den oss bruna ben på stranden. Idag har vi lärt oss att skicka information med hjälp av ljus, snabbare än någonsin tidigare. Ledningar av glas håller på att ersätta våra teleledningar av koppar. Vi kan också skapa ljus som inte förekommer naturligt, nämligen laser. Med laser kan vi till exempel mäta avstånd och operera närsynthet.

Innehåll

Arbetsområdets mål och syfte

 • Idag uppfattar vi ljus som både en stråle av partiklar och en vågrörelse.
 • Hur ljus reflekteras i speglar, glas och vatten
 • Hur historiska och nya upptäckter förändrar människans levnadsvillkor
 • Att vitt ljus kan delas upp i ett spektrum av färger.
 • Elektromagnetisk strålning och strålningsenergi
 • Hur digitalisering påverkar samhället

Undervisningen

 • Vi kommer arbeta med kapitel 5 "Ljus" i läroboken "Spektrum Kemi"
 • Lärarledda genomgångar, övningar, filmer, läsning, undersökningar

Bedömning

 • Bedömning enligt bifogad matris nedan
 • Begreppsförståelse
 • Använda kunskaper för att resonera och ta ställning
 • Undersöka och planera

Matriser

Fy
Ljus ÅK8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda information och skapa texter
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Använda fysikens begrepp, teorier och modeller
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Redogöra för betydelsen av naturvetenskapliga upptäckter för människans livsvillkor
Du kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Förklara och beskriva naturliga fenomen
Förklarar med enkla resonemang och med viss användning av fysikens begrepp
Förklarar med utvecklade resonemang och med relativt god användning av fysikens begrepp
Förklarar med välutvecklade resonemang och med god användning av fysikens begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: