Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och Värden VT 2021

Skapad 2021-01-07 09:03 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Vi ska utveckla trygghet, empati och vänskap i gruppen. Vi ska utveckla kunskaper kring att vänta på sin tur och säga stopp eller använda stopphanden när det är något man inte vill.

Innehåll

Planering VT 2021

Mål (Lpfö 18)

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för utveckling och att aktivt delta i samhället”

Frågeställning utifrån målet:

Kan barnen använda stopphanden och förstå vad den betyder när kompisen ger den, samt förstärka med sitt verbala språk? 

Kriterier för målet: 

Vi ska arbeta mot målen för att ge barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring hur man är mot varandra. 

Vi ska arbeta mot målen och vill skapa en trygghet för barnen i gruppen.

Vi ska arbeta mot målen så att alla barn känner sig delaktiga och får vara med och utveckla empati.

Nuläge: 

Vi ser att barnen behöver fortsatt stöd och hjälp med att respektera när kompisen inte vill något. Vi ser ett behov av att fortsätta öva på turtagning och samtala kring olika känslor. 

Metoder för att nå målet:

·       Vi kommer att uppmuntra barnen i att använda stopphanden för att markera att man inte vill.

 

    Kissemisse katt kommer i sin låda med uppdrag för att fånga barnens intresse

 

·       Träna barnen på att vänta på sin tur och att dela med sig

·       Dela upp gruppen i 2 grupper för att lättare se barnens individuella utvecklingt.

      Turtagning i olika sammanhang 

·       Ha samlingar med hela gruppen för gemenskap och träna på att vänta på sin tur.

·       Använda oss av digitala verktyg som tex Ugglo, Youtube och Ur. Som stöd för att utmana och få förståelse i de olika problemen som vi möter i barngruppen. 

·       Samtala kring att vara en bra kompis och förtydliga varför kompisen blir ledsen i vissa sammanhang 

·       Använda TAKK och bildstöd 

·      Samtala kring olika känslor och titta på bilder med olika ansiktsuttryck 

·     Samtala kring hur vi kan hjälpa kompisarna

 

·       Vara närvarande pedagoger 

Vi kommer arbeta utifrån de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken: 

Variation - Vi kommer erbjuda barnen variation i undervisning kring värdegrunden 

Inramning - Vi kommer ha upprepande undervisningstillfällen och samt ha spontana undervisningstillfällen så barnen känner igen det vi undervisar kring. 

Mönster görs synliga - Tydliga rutiner för att skapa en trygghet i gruppen. Inom värdegrunden kommer vi samtala mycket kring hur vi kan visa hänsyn till varandra och använda oss av både spontana och planerade aktiviteter.

Samordning av perspektiv - Barnen kommer delas in i mindre grupper för att alla barnen ska få chansen att samtala och delta i våra undervisningar. Genom att utgå från barns perspektiv kommer vi få en tillgång till deras perspektiv och därav kan vi hjälpa och stötta barnen och ge dem en större förståelse för något. 

Från lokalt till expansivt språk - Vi kommer utmana barnen att använda TAKK, för de barn som inte kan prata och göra sig förstådda ska kunna använda TAKK för att förmedla sina tankar. 

Barn behöver stöttas och utmanas - Vi kommer att utveckla värdegrunden efterhand och samt tillföra nya material efter barnens intresse. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: