👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema - Pokémon

Skapad 2021-01-07 09:54 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Det här är en exempelmall som du kan använda för att planera, genomföra och analysera aktiviteter på fritidshemmet.
Grundskola F – 9
Temaområde - Pokémon. Vi kommer att arbeta med samarbetsövningar, IT-kluringar, kreativt skapande & skriv/lärprocesser kopplat till området.

Innehåll

VAD SKA ELEVEN LÄRA SIG, FÖRMÅ OCH FÖRSTÅ? (MÅLFOKUS)
* Samtala/diskutera i grupp kring olika fenomen. 
* Utveckla sin digitala kompetens i olika sammanhang.
* Utveckla sin fantasi och kreativa förmåga. 


HUR SKA VI GENOMFÖRA DET? (AKTIVITETSPLAN)

Genom att arbeta lustfyllt kring ett område som eleverna finner intressant är tanken att eleverna ska uppleva en delaktighet i fritidsverksamheten och ett stort engagemang. 
Vi kommer använda oss av olika typer av aktiviteter för att försöka fånga så många elever intresse som möjligt, exempelvis genom samarbetsövningar, rörelseaktivitet & kreativt skapande. 

HUR VET VI ATT ELEVEN LÄRDE SIG DET VI TÄNKT? (UTVÄRDERING)
*Genom att samtal och dialog med elever försöka se hur de upplever temaområdet under arbetets gång, en formativ bedömning.
* Vid avslutat område presentera det som blivit färdigställt för varandra. 
* Skriftligt enskild utvärdering av arbetet kring vad som varit roligt, bra/dåligt och vad som kan göras annorlunda i framtiden (sker anonymt).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -