Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att vara barn för 100 år sedan

Skapad 2021-01-07 10:01 i Änggårdsskolan Linköping
Livet för 100 år sedan jämfört med idag.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Vi arbetar med hur det var att leva för ungefär 100 år sedan jämfört med idag.

Innehåll

Du kommer att utveckla förmågan att: 

 • Jämföra levnadsvillkor då och nu. 
 • Ge exempel på jämförelser mellan livet förr och nu.
 • Ge exempel på skillnader mellan att gå i skolan förr och nu.
 • Jämföra leksaker förr och nu.
 • Jämföra yrken och samhällsfunktioner förr och nu. 

 

Du kommer att: 

 • Intervjua en äldre släkting om deras skoldag/vardag. 
 • Lyssna på berättelser från förr. 
 • Se på film och bilder så du kan jämföra skillnader och likheter. 
 • Gå runt i närområdet och titta på spår från förr i tiden. 
 • Delta i samtal och diskussioner i helklass och mindre grupper. 
 • Få bekanta dig med tidslinjen och göra nedslag på några årtal.

 

För att visa vad du lärt dig kommer du att få redovisa för ett årtal genom ett collage samt skriva en berättelse om livet för 100 år sedan. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: