Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation/Matematik, Ymer, Munin vt - 21

Skapad 2021-01-07 10:50 i Frejaparkens förskola Svedala
Förskola
Hur vi arbetar med matematik på olika sätt genom varierande uttrycksformer.

Innehåll

Pedagogisk planering  Vt 2021

Mål (Lpfö)

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla:
Förståelse för rum, tid och form, grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt resonera matematiskt om detta.

•Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

•Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar .

•Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

 

Frågeställning utifrån strävansmålet: 

Hur uttrycker sig barnen kring matematik?

Kriterier för strävansmålet 

 

•Barnen visar förståelse kring dagen, tid, ordning, rutiner.

•Barnen visar intresse för mönster, antal, mängd och storlek.

•Visa intresse för varandra och sin omgivning.

•Barnen samtalar eller kommunicerar med varandra på olika sätt och i olika sammanhang. 

 

 

Nuläge : 

Barnen visar intresse för sortering och antal. Även storlek och mönster fångar barnens nyfikenhet. Barnen kommunicerar kring detta intresse på olika nivåer och med olika uttrycksformer. 

 

Metoder för att nå målet: 

 

•Använder bildstöd.  

•Vi benämner med rätt begrepp.

•Erbjuder pussel, plus plus, soteringsmaterial. 
•Arbeta i mindre grupper. 

 

 

Vi kommer arbeta utifrån fyra av de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken: 

Variation - Lärande bygger på variation. För att kunna urskilja ett visst fenomen måste det kontrasteras mot andra fenomen.  

Mönster görs synliga - Att förstå något handlar om att se mönster. Ett mönster är en helhet av delar som upprepar sig i en bestämd ordning. 

Från lokalt till expansivt språk -  Ett lokalt språk beskriver det som händer här och nu och är endast begripligt i den specifika situationen. För att kunna tala om något bortom det som sker i nuet måste man använda sig av ett expansivt språk. Ett expansivt språk är grundläggande för undervisning, då de kunskaper man lär sig är tänkta att användas i andra situationer utanför själva tillfället. 

Barn behöver stöttas och utmanas -  För att kunna bli uppmärksamma på nya fenomen måste barn utmanas i sin förståelse. Samtidigt behöver de stöttas i dessa utmaningar för att kunna ta sig an dem. 

  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: