Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnasiearbete Transport

Skapad 2021-01-07 10:54 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Gymnasiearbete
I en yrkesexamen från gymnasieskolan ingår ett godkänt gymnasiearbete, vilket anges med betyget E i examensbeviset. Gymnasiearbetet ska inriktas mot en vald yrkesutgång inom examensmålen för yrkesprogrammet.

Innehåll

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången.

Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet.
Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.

Betyg: Eleven kan få antingen F (underkänt) eller E som i detta fall endast betyder godkänt.

Uppgifter

  • Inlämningsuppgift 1

  • Inlämningsuppgift 1

  • Gymnasiearbete

  • Gymnasiearbete Gul D

  • Gymnasiearbete Gul A

  • Gymnasiearbete Grön B

  • Gumnasiearbete Grön C

  • Gymnasiearbetet

  • Gymnasiearbetet

  • Uppgift Gymnasiearbetet

Matriser

Gyar
Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

Det finns ingen ämnesplan för gymnasiearbetet, istället är det examensmålen som ska styra hur gymnasiearbetet utformas och vad det innehåller.
E
Syfte och frågeställningar
Uppgift 1: Fokus på att bestämma ramarna för det fingerade transportuppdraget. Frågeställningar. Eleven söker återkommande respons från den ansvariga läraren. Läraren går igenom arbetet tillsammans med elev.
Godkänt
Resultat
Uppgift 2: Fokus på insamling av underlag till resultat + koppla ihop egna kunskaper. Eleven söker återkommande respons från den ansvariga läraren för att kunna färdigställa rapportens alla delar. Läraren går igenom arbetet tillsammans med elev.
Godkänt
Diskussion
Uppgift 3: Fokus på diskussionsdelen. Eleven söker återkommande respons från den ansvariga läraren för att kunna färdigställa rapportens alla delar. Läraren går igenom arbetet tillsammans med elev.
Godkänt
Rapporten tar form
Uppgift 4: Eleven har skrivit rapporten, (bakgrund, syfte, frågeställningar, metod och material, resultat, diskussion, slutsats samt källförteckning) och lämnar in detta till ansvarig lärare och diskuterar delresultatet med läraren.
Godkänt
Titiel, abstract och layout
Uppgift 5: Eleven har gjort gymnasiearbetets framsida (titelsida), sitt abstract (på engelska), innehållsförteckningen och fixat layout.
Godkänt
Inlämning, titel och beskrivning
Uppgift 6: Eleven lämnar kopia av sin rapport till ansvarig lärare. Eleven skall ha bestämt titel för gymnasiearbetet som meddelas ansvarig lärare. Max 60 tecken. Titel kommer att framgå i examensbevis/studiebevis. Eleven gör en beskrivning av innehållet i gymnasiearbete som på max 250 tecken som lämnas till ansvarig lärare. Beskrivningen kommer att framgå i examensbevis/studiebevis.
Godkänt
Slutversionen lämnas in
Vecka 16-17. Tid för eventuella ändringar av arbetet. Därefter lämnas slutversionen av gymnasiearbetet in i form av papperskopia till den ansvarige läraren.
Godkänt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: