Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2021-01-07 11:23 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk Geografi
Vi lär oss om nordens geografi och de nordiska språken.

Innehåll

Målen är att du ska kunna:


Ge
Peka ut Nordens viktigaste vatten, öar och städer på en karta och kunna namnen på dem. 
Förklara hur olika processer formar och förändrar jordytan, tex vulkaner och erosion. 
Beskriva hur landskapet och naturresurser påverkar var människor bor. 
Använda kartboken och andra källor för att ta reda på fakta om Norden?
Använda dig av geografiska begrepp så som erosion, naturresurser, kulturlandskap, mf. 

Sv
Ge exempel på minoritetsspråk som talas i Sverige.
Ge exempel på likheter och skillnader i de nordiska språken.
Ge exempel på några av Nordens kända författare. 

Hur ska du visa du nått målen?

Du kommer att få visa dina kunskaper i diskussioner, skriftliga arbeten och ett prov.  

Arbetssätt

Vi arbetar med Nordens geografi genom att:
läsa
titta på filmer
undersöka kartor
Arbeta med den fakta vi hittar i dessa källor på olika sätt, muntligt och skriftligt. Du kommer bl.a att planera resor till de olika 

Vi läser sagor från de nordiska länderna.
Vi arbetar med texter på olika nordiska språk och jämför språken med varandra. 
I musiken kommer ni att lyssna på och sjunga de nordiska nationalsångerna tillsammans med Linus. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: