Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel 8E

Skapad 2021-01-07 11:34 i Häggvallskolan Tjörn
Visst kan det vara bra att veta hur man argumenterar, påverkar och övertygar men också hur man bemöter andras argument?
Grundskola 8 Svenska som andraspråk
Visst kan det vara bra att veta hur man argumenterar, påverkar och övertygar men också hur man bemöter andras argument?

Innehåll

I detta arbetsområde kommer vi titta lite närmare på vad som definierar en debattartikel. Ni kommer få läsa olika debattartiklar och diskutera innehåll och struktur samt skriva en egen artikel. Ämnet är "MAT" och utgår från det stoff som berörs i hkk och kemi under samma tidsperiod.  

Arbetsområdet innefattar även att träna informationssökning och källkritik/källtillit, att göra referatmarkörer och källhänvisningar. 

Här följer ett antal länkar som hjälper dig både med texttyp och stoff: 

https://laromedel.ne.se/material/reader/329/18346 

https://laromedel.ne.se/material/reader/329/18347

https://laromedel.ne.se/material/reader/329/17117 

https://www.livsmedelsverket.se/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/ 

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/ata-for-att-ma-bra/sa-ater-du-halsosamt/ 

Vår hkk-bok finns dessutom på ILT så där kan du också lyssna på fakta. 

 

Tidsplanen är två veckors förarbete och två veckors skrivande. 

Uppgifter

 • Debattartikel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  E 9

Matriser

SvA
Debattartikel år 9

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

SvA
Bedömningsmatris

E
C
A
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: