Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden & Gustavianska tiden

Skapad 2021-01-07 11:46 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi inleder historia med arbetsområdet kring frihetstiden (1719-1772) och den Gustavianska tiden (1772-1809).

Innehåll

Bedömning: 

Lektionsuppgifter

Diskussioner

Läxförhör

Bedömningsuppgifter

Tidsplan / Lektionsplanering:

V. 2-13

Språkmål:

Orsak och konsekvens,

likheter och skillnader,

förändring,

kronologisk ordning,

källor och tolkning, 

tidslinje

Begreppslista:

 • Riksdag
 • Frihetstiden
 • Ståndsamhälle
 • Riksråd
 • Tryckfrihet
 • Yttrandefrihet
 • Reform
 • Orsak och konsekvens
 • Likheter och skillnader
 • Tidslinje
 • Olika vetenskapsmän- och kvinnor
 • Ostindiska kompaniet
 • Gustavianska tiden
 • Statskupp
 • Enväldigh

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Frihetstiden & Gustavianska tiden

F
E
C
A
Tidsperioder
Eleven har ej uppnått målet för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under frihetstiden och gustavianska tiden.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under frihetstiden och gustavianska tiden.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under frihetstiden och gustavianska tiden.
Levnadsvillkor
Eleven har ej uppnått målet för E.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer
Liketer, skillnader och samband mellan olika tidsperioder. Exempelvis frihetstiden och gustavianska tiden.
Eleven har ej uppnått målet för E.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Hur vår dåtid har påverkat vår nutid.
Eleven har ej uppnått målet för E.
Eleven visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid. Eleven motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid. Eleven motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid. Eleven motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Källmaterial
Att använda källor och källkritik.
Eleven har ej uppnått målet för E.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor. Eleven för enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor. Eleven för utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor. Eleven för välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Spår av historien
Att föra resonemang kring likheter och skillnader i framställningar av vår dåtid. Att föra resonemang kring spår av vår dåtid som finns kvar idag.
Eleven har ej uppnått målet för E.
Eleven kan tolka och visa spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa spår av historien i vår tid och föra välutvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Begrepp
Eleven har ej uppnått målet för E.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: