👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution

Skapad 2021-01-07 11:48 i Bäckskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Biologi
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med jordens och livets historia. Hur gammal är vår jord? Hur uppkom liv? Hur kan de första cellerna ha bildats? När kom växterna och de olika djurgrupperna och hur utvecklades de ? Varför dog dinosaurierna ut ? Hur utvecklades däggdjuren? Vad vet man om människans utveckling? Alltså, under arbetsområdets gång kommer du att få lära dig om evolutionen. Du kommer att få bekanta dig med Charles Darwin och hans upptäckter och vilken betydelse hans forskning har för hur vi ser på livets utvecklingen på jorden idag.

Innehåll

Syfte och förmågor:

Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att:


 

 

Mål: 

 • Känna till hur livet uppkom på jorden samt dess kronologiska ordning. 
 • Känna till vem Charles Darwin var samt hur hans upptäckter påverkat vår syn på olika arters uppkomst och utveckling. 
 • Förstå och använda dig av information från olika medier kopplade till området. Du ska till till exempel kunna göra enkla jämförelser mellan arters anpassningar till deras olika livsmiljöer. 
 • Använda dina kunskaper genom att delta aktivt i muntliga diskussioner.
 • Använda begrepp inom området som t. ex. evolution, konkurrens och naturligt urval. 

 

Arbetssätt:

  • Vi kommer ha genomgångar, diskussioner, läsa texter, arbeta med uppgifter, se filmer, kahoot/quizlet.
  • Vi kommer att träna på begrepp som tillhör arbetsområdet och på att använda naturvetenskaplig uttryck och begrepp på ett korrekt sätt.
  • Du kommer att kunna visa dina kunskaper under lektionerna i bl.a. samtal och i de skriftliga redovisningarna.

 

 

 • Ni kommer att läsa, se filmerna, göra diskussionsuppgifterna. Vi kommer även att se dessa filmer på UR:

https://urskola.se/Produkter/200123-Om-evolution-Charles-och-arternas-uppkomst

https://urskola.se/Produkter/200124-Om-evolution-Variation-och-skoldpaddor

https://urskola.se/Produkter/200125-Om-evolution-Konkurrens-och-odlor

https://urskola.se/Produkter/200126-Om-evolution-Galapagos-och-snygga-hanar

https://urskola.se/Produkter/200127-Om-evolution-Dinosaurier-tid-och-fossil

 

Länkar till studi.se

https://app.studi.se/l/naturligt-urval

 

https://app.studi.se/l/sexuellt-urval

 

https://app.studi.se/l/mutationer-och-evolution

 

https://app.studi.se/l/samarbetets-evolution

 

 

Bedömning: 

Du ska:

 • kunna berätta hur livet på jorden har utvecklats.
 • kunna ge exempel på hur livet på jorden förändrats och hur arter förändras på grund av t ex miljön.
 • kunna förklara hur evolutionen går till.
 • kunna berätta något om människans utveckling.
 • känna till Charles Darwin och hans upptäckter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6