Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete och pengar

Skapad 2021-01-07 11:56 i Slöingeskolan Falkenberg
Har du månadspeng? Vad gör du i så fall med dem? Är det viktigt med pengar? Är det pinsamt att ha ont om pengar? Vad är en budget? Vi kommer arbeta med frågor kring arbete och pengar några veckor framöver.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Nu ska vi lära oss om hur en familjs ekonomi kan se ut och vilka inkomster och utgifter som brukar förekomma. Alla familjers ekonomi skiljer sig åt och vi ska ta reda på varför. Vad används pengarna till som vi tjänar när vi arbetar? Vad är skatt? Vad händer om man inte har ett arbete? Detta ska vi ta reda på!

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

Vi kommer att:

 • läsa texter i läroboken
 • samtala om det lästa
 • svara på frågor i arbetsboken
 • lyssna på genomgångar
 • titta på film
 • träna på argumentation

Kunskapskrav

Bedömning

Du ska kunna:

 • förklara varför ett arbete är viktigt för en familj.
 • berätta vad som händer om man inte har ett arbete.
 • förklara olika begrepp som handlar om arbete och pengar, exempelvis inkomst, hushåll, bidrag, lån, arbetslös offentlig sektor, kommun, stat, landsting
 • delta i diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: