Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utevistelse fritids F-3

Skapad 2021-01-07 12:42 i Håstads skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3
Varje dag har eleverna utevistelse både innan och efter skoldagen. En dag i veckan har vi en utedag med planerade lekar. Dagligen har vi fri lek där eleverna själva får välja aktivitet.

Innehåll

Pedagogisk planering

 

Detta ska du lära dig

- Turtagning

- Samarbeta

- Konflikthantering

- Följa instruktioner

- Grov- och finmotorik 

 

Så här ska vi arbeta

- Vi kommer att leka olika styrda lekar

- Vi kommer att ge möjlighet till fri lek

- Eleverna kommer få möjlighet att komma med förslag på lekar

 

Så här utvärderar vi

- Genom fritidsråd

- Samtal mellan elever och pedagoger

 

Dokumentation

- Fotografera verksamheten

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: