👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska vårtermin åk 2.

Skapad 2021-01-07 12:39 i Centralskolan Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundskola F – 3 Engelska
Är du nyfiken på engelska barnböcker? Bra! Nu ska du få lära dig om två kända barnböcker.

Innehåll

Syfte

 • Undervisningen i engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används.
 • Undervisningen ska ge eleven tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer.

Lärandemål

 • Eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.
 • Eleverna ska kunna föra en enkel dialog, läsa välkända ord och kunna skriva ord som de övat på. 
 • Eleverna ska kunna sjunga välkända sånger på engelska. 
 • Eleverna ska känna till ramsor, dikter och sagor för barn. 
 • Eleverna ska känna till författaren Julia Donaldson och illustratören Axel Scheffler. 
 • Eleverna ska utveckla sitt ordförråd av olika djur, kroppsdelar, växter och repetera ord och begrepp från höstterminen. 

Undervisning

 • Arbete med barnböckerna "The Gruffalo" och "Gruffalo´s Child" av Julia Donaldson. 
 • Eleverna ska få möjlighet att lyssna, sjunga och läsa från böckerna.
 • Arbete i helklass, i par och enskilt varierar. 
 • Dramatisera avsnitt ur böckerna.
 • Se film. 

 Bedömning

 • Hur aktiv du är under lektionerna.
 • Matrisen. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska åk 2-3.

Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation
Du kan formulera dig muntligt med enkla ord och fraser som du övat på. Du kan stava korta välkända ord på engelska
Du kan formulera dig muntligt och föra en enkel dialog på engelska. Du kan skriva enkla välkända ord och fraser på engelska.
Du kan formulera dig muntligt och föra en längre dialog och samtal på engelska. Du skriver hela meningar och olika fraser på engelska.

Förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse
Du förstår enkla instruktioner på engelska inom områden som är välkända för dig. Du förstår i stora drag handlingen i välkända texter.
Du förstår enkla instruktioner och beskrivningar inom välkända områden på engelska. Du förstår och kan återge något av innehållet i texter som är välkända för dig.
Du förstår instruktioner och beskrivningar i flera led på engelska. Du förstår och kan återge innehållet i texter inom områden som är välkända för dig på engelska.

Förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsning
Du kan läsa korta välkända ord som vi arbetat med.
Du kan läsa ord och korta fraser som är välkända för dig och som vi har arbetat med. Du kan läsa enkla meningar.
Du kan läsa hela avsnitt med förståelse och flyt i välkända texter som vi har arbetat med.