👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brorsan är kung - läsförståelse

Skapad 2021-01-07 12:49 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Ett läsförståelsearbete kring boken "Brorsan är kung" där vi blandar högläsning och tyst läsning.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Undervisningens innehåll: Vad?

Ur kursplanens centrala innehåll

Vi kommer att arbeta med boken Brorsan är Kung av Augustprisvinnaren Jenny Jägerfeld. Vi kommer att arbeta med förståelsen av texten i kombination med bokens innehåll som ger bra möjlighet att diskutera identitets- och livsfrågor. 

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att varva högläsning och tyst läsning för att först gemensamt kunna träna läsförståelsen för att sedan låta eleverna testa/träna enskilt.

Centrala begrepp

kopplingar, text till text, text till själv, text till världen.

Bedömning

Se kopplingar till kunskapskraven nedan.

Vi bedömer läsförståelsen vid de läsförståelsetest eleverna gör vid den enskilda läsningen, men även vid diskussioner i klassrummet.


Utvärdering

I slutet av arbetsområdet utvärderar vi såväl arbetssätt som innehåll tillsammans.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6