Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - 1900-talet

Skapad 2021-01-07 13:04 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Historia
Under 1900-talet gick utvecklingen snabbt och det som hände då är ett resultat av den värld vi lever i idag. Den ökande globaliseringen gör att kunskaper om vad som hände förra århundrandet är viktigt för att förstå olika levnadsförhållanden i världen.

Innehåll

1900-talet - världskrig och efterkrigstid.                                                                              

När: VT 2021, v. 1-13

Arbetsområdets innehåll

När du arbetat klart med detta område skall du ha kunskaper om:

 • Första världskriget: Orsaker - förlopp - följder. Kartans förändring
 • Hur Ryssland blev Sovjetunionen och Ryssland igen.
 • Mellankrigstiden: "Det glada 20-talet", Börskrasch, Depression.
 • Andra världskriget: Orsaker - förlopp - följder. Kartans förändring.
 • Förintelsen.
 • Kalla kriget och dess upplösning. Kartans förändring.
 • Några personer och platser som spelade en avgörande roll.
 • Hur människor och samhällen påverkades av krigen.
 • Hur du kan använda historiska källor.

Studiematerial

 • Lärobok Historia (Utkik, Gleerups förlag) s.190-251, 252-280 valda delar.
 • Kartor
 • Material som tillhandahålls via Google Classroom.
 • Bilder och filmer.
 • Studi.se

 

Arbetssätt

 • Lärarledda genomgångar.
 • Diskussioner utifrån läroboken och filmer.
 • Självständigt arbete (uppgifter i Classroom)

Bedömning

 • Muntliga/skriftliga läxförhör/ prov
 • Samtal i klassen.
 • Arbetet med uppgifter.

                                                               Lycka till!

                                                                    

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
  Hi  7-9
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: