👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

språk/kommunikation/kreativ läsning.

Skapad 2021-01-07 13:25 i Bergsättra fritidshem Österåker
Berätta sagor med tärningar Man kan förstås använda kuberna precis som det står på förpackningen - bara rulla tärningarna och börja berätta. Nio tärningar är perfekt för att berätta en saga med en början, en mitten och ett slut. Man kan turas om att berätta delar av samma saga, varje person kan även berätta sin egen saga. Man kan rulla alla tärningar på en gång och välja tärningarnas ordning, eller man kan rulla tärningarna en och en. 1) Superhjältar vs superskurkar Designa din egen superhjälte. De första tre tärningar är hjältens superstyrkor. Nästa tre är skurkens superstyrkor, och de sista tre är början, mitten och slut på deras saga. Övriga förslag: 2) Det börjar med... Börja med "A", rulla tärningar och hitta en sak som börjar med A. Det behövs inte vara exakt... det kan vara någonting som associeras med bilden. Bilden av fåret kunde stå för F (får), U (ull), B (bondgård eller bäää), D (djur), L (lockigt), osv. Kreativiteten är viktig - och blir givande om man kan förklara hur man har tänkt! 3) Hitta kategorier Rulla tärningarna och försök hitta kategorier som grupperar tärningar, t ex glansiga saker, genomskinliga saker, saker som flyger, saker som har med vatten att göra, saker som hjälper folk att göra någonting, osv. Se hur många tärningar du kan gruppera under samma kategori. 5) Rimma Hitta två tärningar med saker som rimmar på varandra. Det behöver inte vara så tydligt, men det kan vara ord som associeras med bilden, precis som i bokstavsleken ovan. 6) Minnesträning Rulla tärningar och titta på dem i 30 sekunder. Täck dem och se hur många du kan komma ihåg. Eller ta bort en och se om din kompis kan komma ihåg vilken som är borta. Du kan även experimentera med olika minnestekniker för att se om du kan öka antalet tärningar du kommer ihåg. 7) Berätta 10 saker om... Rulla en tärning och titta på bilden. Berätta 10 saker om bilden. 8) Skapa 1 mening Ta ett antal tärningar och försök sätta ihop bara en mening med alla tärningar i. Meningen måste vara grammatiskt korrekt.Hur många tärningar kan du använda i samma (tokiga) mening? 9) Samarbete I stället för att berätta din egen saga, eller att turas om att berätta sagan, jobba tillsammans för att skapa den bästa sagan ni kan med tärningarna. 10) Rita en bild Sagotärningarna kan används som inspiration för bilder. Rita en bild som integrera delar av 3 eller flera tärningar.
Grundskola F – 1 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Undervisning med Språk och kommunikation / Kreativ läsning.

Innehåll

Målet är att eleverna ska lära sig:

- Ett språkutvecklande förhållningssätt

- Kommunikativt vardagsspråk.

- Hur man använder ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

För att eleverna ska lära sig detta kommer de:

- Få använda sig av bildkort. 

- Skapa och göra en egen gemensam saga i mindre grupper.

 

Eleverna visar sina kunskaper genom att:

- Koppla bilder med talspråk.

- Vara delaktig i diskussioner och aktiviteter under lektioner.

- Visa förmågan att samarbeta och använda sin fantasi.

 

Berätta sagor med bildkort.

Pedagogen startar med att läsa en berättelse med tydliga byggstenar. (Början, Problem, Lösning, Slut) tex Bockarna Bruse är tydlig.

Bockarna bruse kan både läsas, sjungas eller visas som teater i bil eller med figurer.
Det är en inspirerande berättelse som kan fånga många barn.

Vi kommer att skapa en egen berättelse med hjälp av bildkort.
På korten finns både bilder och text för att jobba inkluderande med flerspråkiga elever. Alla kan tolka bilderna utan texten. 

 

 1) Välj ut byggstenar

Eleverna delas in i mindre grupper där de får en mall med Början, Problem, Lösning, Slut.

De får 40 bildkort/grupp.
De ska nu gemensamt välja ut fyra bilder som de vill skapa sin saga av.

 

2) Utfyllnad av bilder.

Nu får de skapa sin saga. De kan hjälpas åt att skriva ner ord för att minnas. Här kan de läsa in sin saga på ipad eller få hjälp av en vuxen att skriva ner sin saga under bilderna. Eller själva skriva.

 

3) Öva inför redovisning.

Det är dags att öva in sin saga. Dela upp en bild/elev. 

 

5) Redovisa i mindre grupper eller halvklass.

Nu kan eleverna sätta upp sina utvalda bilder för de andra eleverna och berätta sin saga för de andra.

 

Här kommer materialet som kan komma att behövas till lektionen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  SvA  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  SvA  1-3
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -