Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jollens grovplanering för vt-21

Skapad 2021-01-07 13:18 i Sjögården förskola Flen
Förskola
Hållbar utveckling.

Innehåll

STAD OCH SAMHÄLLE

Vad

Vi har i vår närmiljö många intressanta objekt  som är värda att undersöka, t.ex byggnader, broar, vägar, järnvägar vi har även nära till vatten och skog.

Varför

Vi vill att barnen ska få förståelse att vara aktsamma om vår närmiljö, samt att se hur olika byggnader är konstruerade.

Hur

Vi kommer att besöka vår närmiljö för att kunna arbeta vidare med barnen.

Delaktighet och inflytande

Vi kommer att ha reflektionstillfällen i mindre grupper där barnens intressen och frågor leder arbetet vidare.

Hållbar utveckling

Vi kommer att koppla vår resa "Stad och samhälle" med det ekonomiska, ekologiska och sociala i Hållbar utveckling. Genom att barnen får en inblick i Hållbar utveckling och vad som ingår. Vi måste arbeta utifrån barnens nivå och ålder.

 

KLIMAT OCH ENERGI

Vad

VI ska undervisa om årstidsväxlingarna. Samt visa på klimatförändringarna.

Varför

Klimatet är en aktuell fråga med varma somrar, skyfall och snöfattiga vintrar.

Hur

Vi använder våra NTA lådor, vi använder vår närmiljö. Vi följer olika träd i vår närmiljö för att se växlingarna i naturen.

Delaktighet och inflytande

Använder bilder, foton och filmer för att skapa intresse om klimatet och våra årstider. Vi tar tillvara barnens tankar genom att de själva få leda en vädersamling.

Hållbar utveckling

Vi väcker tankar att klimatet har förändrats, att det finns olika energikällor som vinkraft, solceller, muskelkraft.

LIVSSTIL OCH HÄLSA

Vad

Vi ska undervisa om Barnkonventionens artikel 27 "Varje barn har rätt till en bostad, kläder, mat och vatten". och artikel 19.Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och övergrepp.

Varför

Barnkonventionen har blivit lag 2020 i Sverige. Vi vill bygga för en god kamratskap, och en näringsriktig mat på förskolan

Hur

Vi använder oss av kompisböckerna utifrån Barnkonventionen. Vi har ett trevligt klimat på förskolan med och mot varandra. Vi använder oss av UR,"Djuren på Djuris, barnkanalen, youtube för att belysa olika situationer.

Vi försöker påverka maten genom ett matråd tillsammans med centralköket.

Delaktighet och inflytande

Vi tar upp konflikter och olika lösningar med barnen när de uppstår. Pratar och läser om olika vardagshändelser.

Vi startar ett matråd med barnen för att få veta hur de tänker om vår mat på förskolan.

Hållbar utveckling

Vi använder oss av gröna påsen där vi lägger överbliven mat och frukt. som blir biogas.

Vi ber alla meddela frånvaron för att minska matsvinnet.

Är vi snälla mot varandra mår vi alla bra på förskolan.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: