Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2021-01-07 13:21 i Förskolan Sirius Kristinehamn
Förskola
Vi vill utveckla tema "Kroppen" med att prata om olika känslor, när och varför man kan vara glad, ledsen mm. Ansiktsuttryck och kroppsspråk. Även jobba mera med kroppens rörelse.

Innehåll

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18

(Aktuellt för förskoleområde 3)

Personal kommunicerar med tecken
Personal kommunicerar med bilder
Personal kan hantera olika hjälpmedel för att stödja barn med annat modersmål än svenska
Begreppet matematik skall bli synliggjort för barnen genom personalen

Koppla till de mål i Lpfö18 som innehåller de här arbetsplansmålen

 

Vart är vi?

Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sina känslor, även när man inte har så mycket talat språk ännu.
Med hjälp av bilder och tecken träna på att känna efter, uttrycka och sätta ord på sina känslor.                                           
Vi vill ge barnen utrymme i olika grupper/enskilt att visa/svara på hur det känns och vad de tänker på,
och vi pedagoger ska vara väldigt tydliga med vårt kroppsspråk, och medvetet fråga barnen om deras känslor.
Vi vill försöka ge barnen verktyg för att förstå varandras känslor, minska konflikter i barngruppen, och istället
kommunicera på andra sätt.
Månadens begrepp: Framför-bakom.

     
Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

Barnen verkar ha anammat tecken som stöd och verkar förstå att de har nytta av det, så det ska vi ta vara på.

Nu delar vi på barngruppen mycket, och är ute så mycket vi kan, och vi har märkt att när barnen får möjlighet
att vara inne och leka så vill de helst röra på sig mycket, springa och hoppa.

Vad har barnen för kunskaper idag?

Flera barn tar till de tecken som de kan, om de inte blir förstådda.
Börja med att intervjua barnen om deras tankar om känslor

 

Vart ska vi?

Vad vill vi barnen ska få kunskap om?

Flera tecken.
Att de ska våga göra sig hörda och känna att det de säger/visar är viktigt.

Hur utmanar vi?

Djuren på Djuris och deras olika känslor och problem.
Rollspel med oss pedagoger eller med dockor, och sen reflektera med barnen.
Använda kroppen för att lära sig framför-bakom.
Använda "kontoret" för att leka med siffrorna 1-5 på olika sätt.

 

Vad är vår förväntade effekt?

Att flera barn använder tecken när de kan, och känner att de behöver. 
Mer harmonisk och empatisk barngrupp.
Att de kopplar samman siffra och antal, lär sig framför-bakom.

Hur gör vi?

Titta i spegeln, olika ansiktsuttryck, måla.
Måla olika känslor, måla till musik.
Läsa olika kompisböcker.
se på Djuren på Djuris. Ta bilder och reflektera med barnen.
Använda kroppen i olika rörelsebanor och lekar

Hur ser vår miljö ut?


Bilder och tecken på olika känslor synligt.
Ett "kontor".
Ta vara på allt nyinköpt rörelsematerial, och erbjuda barnen alternativ i leken.

 

Förhållningsätt?

Vara en förebild för barnen och använda bilder och tecken, och visa att vi tycker det är viktigt att vi förstår varandra.
Medvetet  visa på det positiva som barnen gör, och peka på vad kompisen gjorde bra, och trösta tillsammans om någon är ledsen.
Undervisningsstunder, samt ta vara på rutinsituationerna.

Vilka material/aktiviteter behövs?

Bilder och tecken.
pek-kartor
kompisböcker med lärhandledning
I-pads
Ateljen
Rörelsebanor

Barnens funderingar och frågor?

Dokumentera med bilder och barnens kommentarer.
(Om det går spela in barnens tankar som en ljud-QR-kod)
Intervjua barnen igen med samma frågor och se om svaren ändrats.

Vem gör vad och när?

Arbetslaget. och när vi delar upp barnen är det bra att lägga olika ansvar på olika arbetstider,
så att alla vet vad vi ska planera för.

 

Hur blev det? (fylls i vid utvärdering)

 

 

 

Vad såg vi?

 

Blev det förväntad effekt?

 

Vad var framgångsfaktorerna?

 

Om det inte blev förväntad effekt, vad kan vi ha gjort annorlunda?

 

Vad tar vi med oss?

 

Hur går vi vidare?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: