Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Katarina Södra/ Svenska/ Beskrivande texter/ åk 2/lå20-21

Skapad 2021-01-07 13:25 i Katarina Södra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Svenska
Tema: beskrivande texter. En beskrivande text är indelad i olika stycken. Varje stycke handlar om olika saker.

Innehåll

Detta tema kommer att handla om beskrivande texter. Du kommer att arbeta med detta genom att skriva en beskrivande text om ett yrke. Du kommer att få lära dig hur en text delas in i stycken. Du kommer också få arbeta med ordklassen verb.

 

ARBETSSÄTT

Vi arbetar med läromedlet ZickZack, (Läsrummet kapitel 2 samt Skrivrummet kapitel 2). Vi läser och går igenom olika typer av texter för att konkretisera innebörden av en beskrivande text. Du ska tillsammans med klassen och på egen hand planera och skriva en beskrivande text.

Vi kommer att arbeta med verb på olika sätt såsom lekar, filmer och övningar.

MÅL

Du ska efter detta arbetsområde visa att du kan:

 • skriva en beskrivande text om ett yrke.

 • hitta verben i en kort text.

 

BEDÖMNING

Efter avslutat område ska du ha skrivit en beskrivande text som  

 • är indelad i flera stycken.

 • har en tydlig början och avslut.

 • har en röd tråd.

 • är skriven med läslig handstil. (Har du en anpassning kan din text vara skriven på iPad.)

Du ska även

 • ha markerat verbet i några exempelmeningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: