Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Naturen

Skapad 2021-01-07 13:36 i Förskolan Tulpanen Lekeberg
Förskola
Vi vill erbjuda barnen möjligheten att få utforska naturen, djuren men också erbjuda en förståelse för att det vi gör påverkar den hållbara utvecklingen.

Innehåll

Nuläge: Vi har observerat barngruppen och sammanställt barnens intressen och kommit fram till att det finns ett stort intresse för djur och natur. under höstterminen 2020 har vi valt att regelbundet gå till skogen vilket vi även kommer att göra under vårterminen 2021. 

 

 

 

Syfte/mål  Att ta tillvara barnens intressen för skog och natur och väcka nyfikenhet om vad som finns i skog och mark, växter och djur. Vi pratar och visar även på hur man ska vara i naturen för att erbjuda förståelse för att det vi gör påverkar den hållbara utvecklingen

 

 

Metod/genomförande Vi går regelbundet till skogen, både i smågrupper och helgrupp. Vi kommer att ta med material från skogen till vårat naturrum, för att kunna fortsätta utforska naturen med digitala verktyg.

 

 

Dokumentation/reflektion

Tillsammans med barnen och i arbetslagen kommer vi kontinuerligt att använda oss av pedagogiskdokumentation och reflektera genom bild och text. vi använder oss även av veckoplaneringar för att lätt kunna gå tillbaka och se vad vi gjort.

 

Utvärdering/hur går vi vidare

 • Hur blev det?
 • Har vi uppnått de mål vi satte upp?
 • Hur har vi arbetat i enlighet med läroplanens mål och intentioner?
 • Vad har hänt kring gruppens utveckling och lärande?
 • Vad tycker/upplevde barnen?
 • Vad har vi lärt oss? Vad behöver vi utveckla/förändra?
 • Vilka lärdomar tar vi med oss?

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: